Archiwum


ROD - 2012-03-13


ROD - 2012-03-13


ROD - 2012-03-13


Informacja z posiedzenia plenarnego OZ PZD w Lublinie - 2012-03-12

Informacja z posiedzenia plenarnego OZ PZD w Lublinie poświęconego głównym kierunkom działalności PZD na najbliższe lata
oraz zatwierdzeniu bilansu za 2011 r.


Informacja z posiedzenia plenarnego OZ PZD w Lublinie - 2012-03-12

 poświęconego głównym kierunkom działalności PZD na najbliższe lata
oraz zatwierdzeniu bilansu za 2011 r.

 


ROD - 2012-03-01


Wystąpienie Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Lublinie do Marszałka Sejmu RP Pani Ewy Kopacz - 2012-02-24

         Jesteśmy  milionowym ruchem społecznym, który już wielokrotnie odpierał ataki dla zachowania istniejących i tworzenia nowych terenów zielonych w aglomeracjach miejskich dając możliwość do prowadzenia upraw ogrodniczych na potrzeby własne i spokojnego wypoczynku dla niezamożnej części naszego społeczeństwa. Stąd nasza determinacja
w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.


Stanowisko plenarnego posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie - 2012-02-24

          Reprezentując 33 tysięczną rzeszę rodzin działkowych na Lubelszczyźnie zwracamy się do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o utrzymanie w mocy zasad ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a tym samym wsparcie naszego Związku w działaniach, które służą ochronie i rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce.
Pragniemy uczestniczyć i realizować prawdziwe wyzwania jakie stają przed naszym społeczeństwem, a którymi są: poprawa warunków życia, wsparcie instytucji rodziny, ekologia oraz integracja społeczna.
 
         Wyrażamy przekonanie, że Sejm Rzeczpospolitej w pełni zaakceptuje zaprezentowaną działalność naszego Związku poprzez zachowanie pozycji prawnej polskich działkowców zagwarantowanej ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.

 


Wystąpienie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Lublinie - 2012-02-22

Naszym wystąpieniem  pragniemy włączyć się i poprzeć tych, którzy z  ogrodów ślą petycje i prośby o zachowanie ogrodów i zachowanie w niezmienionym kształcie naszej ustawy o ROD.


Wystąpienie Stowarzyszenia - 2012-02-22

Nasze Stowarzyszenie "Pokolenia" jako cząstka społeczności związana z działkowcami, popiera w całości nienaruszalność zapisów ustawy o ROD dla istnienia ogrodnictwa działkowego.


Kącik ogrodniczy


Działkowa permakultura - 2019-12-09

 

Na działce powstaje ogromna ilość masy organicznej, która zamiast trafić do śmietnika, może zostać odpowiednio zagospodarowana. Zrównoważona gospodarka odpadami, pochodzącymi z działki, to jeden z elementów troski o przyrodę. Według założeń premalulatury, biodegradowalne odpady, to nic innego jak potencjał, z którego można nadal czerpać. Inspirowanie się naturą i stosowanie jej zasad, pozwala przywrócić naturalnemu środowisku jego pierwotną równowagę.


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.