Archiwum


ROD - 2012-03-13


ROD - 2012-03-13


ROD - 2012-03-13


Informacja z posiedzenia plenarnego OZ PZD w Lublinie - 2012-03-12

Informacja z posiedzenia plenarnego OZ PZD w Lublinie poświęconego głównym kierunkom działalności PZD na najbliższe lata
oraz zatwierdzeniu bilansu za 2011 r.


Informacja z posiedzenia plenarnego OZ PZD w Lublinie - 2012-03-12

 poświęconego głównym kierunkom działalności PZD na najbliższe lata
oraz zatwierdzeniu bilansu za 2011 r.

 


ROD - 2012-03-01


Wystąpienie Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Lublinie do Marszałka Sejmu RP Pani Ewy Kopacz - 2012-02-24

         Jesteśmy  milionowym ruchem społecznym, który już wielokrotnie odpierał ataki dla zachowania istniejących i tworzenia nowych terenów zielonych w aglomeracjach miejskich dając możliwość do prowadzenia upraw ogrodniczych na potrzeby własne i spokojnego wypoczynku dla niezamożnej części naszego społeczeństwa. Stąd nasza determinacja
w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.


Stanowisko plenarnego posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie - 2012-02-24

          Reprezentując 33 tysięczną rzeszę rodzin działkowych na Lubelszczyźnie zwracamy się do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o utrzymanie w mocy zasad ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a tym samym wsparcie naszego Związku w działaniach, które służą ochronie i rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce.
Pragniemy uczestniczyć i realizować prawdziwe wyzwania jakie stają przed naszym społeczeństwem, a którymi są: poprawa warunków życia, wsparcie instytucji rodziny, ekologia oraz integracja społeczna.
 
         Wyrażamy przekonanie, że Sejm Rzeczpospolitej w pełni zaakceptuje zaprezentowaną działalność naszego Związku poprzez zachowanie pozycji prawnej polskich działkowców zagwarantowanej ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.

 


Wystąpienie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Lublinie - 2012-02-22

Naszym wystąpieniem  pragniemy włączyć się i poprzeć tych, którzy z  ogrodów ślą petycje i prośby o zachowanie ogrodów i zachowanie w niezmienionym kształcie naszej ustawy o ROD.


Wystąpienie Stowarzyszenia - 2012-02-22

Nasze Stowarzyszenie "Pokolenia" jako cząstka społeczności związana z działkowcami, popiera w całości nienaruszalność zapisów ustawy o ROD dla istnienia ogrodnictwa działkowego.


Kącik ogrodniczy


Sposoby na mech - 2019-07-26

 

Przy słabo napowietrzonej glebie, zwłaszcza w miejscach zacienionych pojawiają się problemy z mchem. Widok trawnika, płytek chodnikowych czy kamieni porośniętych zieloną skorupą mszaków może obniżać estetykę ogrodu. Oto przykłady jaki sposób można poradzić sobie z uporczywie powracającym mchem.


Sztuka nawadniania upraw - 2019-07-15

 

Technika podlewania 

 

 

– Najlepsze efekty dla roślin i gleby daje nawadnianie kroplowe (system dostarczania wody bezpośrednio pod rośliny).

 

 

– Podlewanie konewką jest pracochłonne i mało skuteczne ze względu na płytkie zwilżanie gleby.

 

 

– Użycie węża ogrodowego też nie jest korzystne, ze względu na niszczenie struktury gleby, brak oszczędnego wydatkowania wody i zbyt niską temperaturę wody.

 

– Zraszacze mogą pogarszać zdrowotność roślin, ponieważ mokra powierzchnia liści sprzyja poparzeniom oraz rozwojowi chorób grzybowych.


Letnia pielęgnacja kompostu - 2019-06-28

 

Latem w kompostowniku szybko przybywa materii organicznej. Do kompostu systematycznie dodajemy skoszoną trawę, podsuszone chwasty, rozdrobnione gałązki z letniego cięcia drzew i organiczne resztki ze stołu tj. skorupki z jajek, fusy z kawy, herbaty czy obierki owoców i warzyw. Nie zapominajmy o tym, że kompost latem wymaga naszej szczególnej uwagi.