Archiwum


Apel Krajowej Rady PZD do wszystkich członków PZD - 2012-05-29

Wzywamy wszystkich działkowców, aby po raz kolejny zaangażowali się w  obronę dorobku naszych rodzin, chronionego zapisami ustawyo rodzinnych ogrodach działkowych. W debacie przed Trybunałem nie może zabraknąć wyraźnego głosu nas wszystkich. To o naszych prawach będą decydować sędziowie. To naszych rodzin dotyczyć będzie ich werdykt. Zróbmy wszystko, aby podejmując decyzję, mieli pełną świadomość społecznej wagi tego orzeczenia.

Nasze działki i ogrody są owocem ciężkiej pracy, jaką wkładamy w nie na co dzień.  Dzisiaj chce się to przekreślić jednym podpisem pod żądaniem uchylenia ustawy, która prawnie chroni owoce naszych starań. Dlatego musimy walczyć o ustawę do końca!


Naszym orężem niech będą listy, kartki i e-maile! Wysłane do Trybunału
z ogrodów z całej Polski, staną się najlepszym argumentem w walce o nasze prawa!


Tydzień protestu polskich działkowców - 2012-05-29

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców ogłasza w dniach 23 – 29 czerwca 2012 r. Tydzień Protestu Polskich Działkowców.


Stanowisko Rady Wojewódzkiej SLD w Lublinie w sprawie przyszłości polskiego ogrodnictwa i PZD - 2012-05-29

"Sojusz Lewicy Demokratycznej Województwa Lubelskiego, wzywa wszystkie siły polityczne regionu do stanowczego włączenia sie w obronę PZD i  interesów działkowców, dla których prawo uprawiania skrawka ziemi jest bardzo często jedyną dostępną formą spędzania wolnego czasu".


Stanowisko Posła na Sejm RP Jacka Czerniaka popierające działkowców oraz PZD - 2012-05-24

"Wszelkie próby ograniczania lub marginalizowania Polskiego Związku Działkowców będą spotykać się z moim stanowczym sprzeciwem".


Posiedzenie plenarne Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie - 2012-05-16

W dniu 15.05.2012 r. odbyło się trzecie posiedzenie plenarne Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie.


Posiedzenie plenarne Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie - 2012-05-16

W dniu 15.05.2012 r. odbyło się trzecie posiedzenie plenarne Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie.


Wyznaczony został termin rozprawy PZD przed Trybunałem Konstytucyjnym! - 2012-05-14

28 czerwca 2012 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Lecha Gardockiego, który domaga się zbadania zgodności z Konstytucją RP zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005r. Informacja opublikowana została na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego (link).Kolejny projekt ustawy ogranicza prawa działkowców - 2012-05-07

 

Krajowa Rada PZD informuje, że Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy o korytarzach przesyłowych (z dnia 19 stycznia br.), który zakłada usprawnienie procesów inwestycyjnych w zakresie budowy urządzeń przesyłowych. Projekt ten zawiera zapisy analogiczne do specustawy drogowej, wałowej oraz atomowej z tą istotną różnicą, że nie zapewnia nieruchomości zamiennej na odtworzenie ROD w razie likwidacji pod inwestycje przesyłowe (art. 53 projektu ustawy).

 


- 2012-04-27

W poniedziałek 30 kwietnia br.  już w sprzedaży, najnowszy numer specjalny miesięcznika „działkowiec” p.t. „Balkony i  Tarasy”, w którym zachęcamy do budowy, urządzania i jak najlepszego wykorzystania tych niezwykłych miejsc. Tarasy przylegające do altan znajdują się na większości działek w ROD, zatem działkowcy znajdą w tym numerze wiele praktycznych rad i inspiracji.


Kącik ogrodniczy


Sposoby na mech - 2019-07-26

 

Przy słabo napowietrzonej glebie, zwłaszcza w miejscach zacienionych pojawiają się problemy z mchem. Widok trawnika, płytek chodnikowych czy kamieni porośniętych zieloną skorupą mszaków może obniżać estetykę ogrodu. Oto przykłady jaki sposób można poradzić sobie z uporczywie powracającym mchem.


Sztuka nawadniania upraw - 2019-07-15

 

Technika podlewania 

 

 

– Najlepsze efekty dla roślin i gleby daje nawadnianie kroplowe (system dostarczania wody bezpośrednio pod rośliny).

 

 

– Podlewanie konewką jest pracochłonne i mało skuteczne ze względu na płytkie zwilżanie gleby.

 

 

– Użycie węża ogrodowego też nie jest korzystne, ze względu na niszczenie struktury gleby, brak oszczędnego wydatkowania wody i zbyt niską temperaturę wody.

 

– Zraszacze mogą pogarszać zdrowotność roślin, ponieważ mokra powierzchnia liści sprzyja poparzeniom oraz rozwojowi chorób grzybowych.


Letnia pielęgnacja kompostu - 2019-06-28

 

Latem w kompostowniku szybko przybywa materii organicznej. Do kompostu systematycznie dodajemy skoszoną trawę, podsuszone chwasty, rozdrobnione gałązki z letniego cięcia drzew i organiczne resztki ze stołu tj. skorupki z jajek, fusy z kawy, herbaty czy obierki owoców i warzyw. Nie zapominajmy o tym, że kompost latem wymaga naszej szczególnej uwagi.