Archiwum


Jolanta Hibner: działkowcy mogą na mnie liczyć - 2012-06-21

"Jeśli ktoś mówi, że coś jest złe i nie potrzebne, bo jeśli ktoś zaskarża ustawę, to uważa, że takie prawo jest złe, to niech przejedzie się na Zachód. Niech zobaczy, że takie działki są w całej Europie – widocznie to jest potrzebne ludziom" - mówi europoseł Jolanta Hibner.


Stanowisko w sprawie planowanej debaty „Rodzinne Ogrody Działkowe - czy potrzebne są zmiany?” - 2012-06-19

           W dniu 21 czerwca br. ma odbyć się debata organizowana przez „dziennik Rzeczpospolita” zatytułowana „Rodzinne Ogrody Działkowe - czy potrzebne są zmiany?”.
 
Inicjatorką tej debaty jest red. Renata Krupa Dąbrowska, znana środowisku działkowemu jako zdecydowana przeciwniczka naszej organizacji. Jej artykuł w dzienniku „Czy kończy się monopol Związku działkowców” po jego ukazaniu się wywołał w naszych szeregach falę oburzenia, a niekiedy wypowiedzi, które trudno byłoby przeczytać.
 
          Z informacji w sprawie debaty jaka do nas wpłynęła dowiedzieliśmy się, że jej treścią będzie tematyka już wcześniej poruszana przez panią Redaktor, a także inne wątki, których intencją jest tworzenie atmosfery nieprzychylności do naszego Związku, a także samych polskich działkowców.


Odpowiedź na artykuł Pani Miry Suchodolskiej - 2012-06-19

 

         Po przeczytaniu artykułu redaktor Miry Suchodolskiej pt. „Związek Działkowców ma ludzi ze stali, czyli Zielona Rzeczpospolita za nasze pieniądze”, opublikowanego na stronie internetowej Dziennika Gazety Prawnej dnia 14.06.2012r. Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Lublinie reprezentujący ponad trzydzieści tysięcy działkowców jest zaniepokojony i zdziwiony arogancją z jaką autorka odnosi się do ogrodnictwa działkowego w Polsce.
       Dziwi fakt, że na łamach tak poważnego dziennika tuż przed zbliżającym się terminem zbadania przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z Konstytucją ustawy z 08 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych, publikowany jest tak tendencyjny i nieobiektywny artykuł przedstawiający w negatywnym świetle działkowców i Związek.

 


Opinia Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie nt. publikacji Jaka Gądka dziennikarza portalu Onet.pl - 2012-06-19

         Na łamach portalu internetowego wiadomości.onet.pl dn. 10 czerwca 2012 r. został opublikowany artykuł zatytułowany „Trwające 31 lat panowanie króla „marchewki i pietruszki może się skończyć” autorstwa Jacka Gądka.

 

        Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie zdecydowanie sprzeciwia się wprowadzeniu opinii publicznej w błąd poprzez publikowanie nieprawdziwych i tendencyjnych tekstów stawiających w złym świetle cały ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce.

 

 


Święto białopodlaskich działkowców - 2012-06-15

 

       Dnia 14 czerwca 2012 r. w Białej Podlaskiej na terenie ROD „Kolejarz” odbyło się uroczyste rozszerzone posiedzenie Prezydium OZ w Lublinie.
Tematem przewodnim posiedzenia był fakt uhonorowania Drzewka II Kongresu PZD – Platana klonolistnego.

 

         Uroczyście poświęcił drzewko oraz wygłosił słowo okolicznościowe
ks. Grzegorz Kozłowicz, wikariusz miejscowej parafii, który obok posługi kapłańskiej, uprawia wraz z matką działkę w ROD „Kolejarz” w Białej Podlaskiej.
 
" (...) Potrzeba dzisiaj aby działkowcy w duchu solidarności wspomagali się nawzajem jako wspólnota, która dobrze zna swoje obowiązki i prawa, przestrzega ich i broni. Szukanie właściwych rozwiązań gospodarczych powinno być naszym zadaniem. (…)
Potrzebne jest również dobre prawo, które gwarantuje istnienie i rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Takim jest niewątpliwie ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, której w ostatnim czasie bronimy. I dobrze, że tak zdecydowanie bronimy, bo jest ona dorobkiem pokoleń działkowców. Działkowcy dobrze zasłużyli się polskiemu społeczeństwu i nie ma logicznego uzasadnienia do zmiany aktualnie obowiązującej ustawy.
Prawa można i należy zmieniać, ale zawsze tak, by przynosiło korzyść jego podmiotom, a nie własnym interesom - interesom nielicznych. (...)"

 LIST KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW DO ZARZĄDÓW I KOMISJI STATUTOWYCH W RODZINNY - 2012-06-01

Działkowcom grozi odebranie takich praw, jak:

- prawo użytkowania działki,

- prawo własności do naniesień i nasadzeń na działce,

- zwolnienia z podatków i czynszów dzierżawnych na rzecz gminy - właściciela gruntu zajmowanego przez ogród,

- prawo do ochrony ogrodu przed likwidacją na cele komercyjne,

- prawa do odszkodowania za majątek na działce i do działki zamiennej przy likwidacji ogrodu.

            Ponadto wniosek rozpatrywany przez TK zmierza do likwidacji samorządu działkowców i podporządkowania ogrodów gminom.


List Krajowej Rady PZD do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz - 2012-06-01

Krajowa Rada PZD, jako prawny reprezentant ponadmilionowej rzeszy polskich działkowców, zwróciła się do Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz w  sprawie reprezentacji Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w  postępowaniu dotyczącym ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.


DZIAŁKOWCY! Walczcie o swoje prawa! Brońcie swojej ustawy! - 2012-06-01

Powinniśmy zrobić wszystko, aby przekonać sędziów do naszych racji. Obecnie to najlepszy sposób walki o prawa naszych rodzin! Musimy też mieć świadomość, co nas czeka w razie uchylenia ustawy.


Obrona Ustawy o ROD tematem przewodnim III Posiedzenia Krajowej Rady PZD - 2012-05-31

Uczestnicy II Posiedzenia Krajowej Rady PZD uzgodnili propozycje działań struktur Związku na najbliższe tygodnie. Zostały również ustalone  kierunki postępowania oraz konkretne zadania dla okręgów.


Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami przyjętymi przez członków Krajowej Rady.


Kącik ogrodniczy


Sposoby na mech - 2019-07-26

 

Przy słabo napowietrzonej glebie, zwłaszcza w miejscach zacienionych pojawiają się problemy z mchem. Widok trawnika, płytek chodnikowych czy kamieni porośniętych zieloną skorupą mszaków może obniżać estetykę ogrodu. Oto przykłady jaki sposób można poradzić sobie z uporczywie powracającym mchem.


Sztuka nawadniania upraw - 2019-07-15

 

Technika podlewania 

 

 

– Najlepsze efekty dla roślin i gleby daje nawadnianie kroplowe (system dostarczania wody bezpośrednio pod rośliny).

 

 

– Podlewanie konewką jest pracochłonne i mało skuteczne ze względu na płytkie zwilżanie gleby.

 

 

– Użycie węża ogrodowego też nie jest korzystne, ze względu na niszczenie struktury gleby, brak oszczędnego wydatkowania wody i zbyt niską temperaturę wody.

 

– Zraszacze mogą pogarszać zdrowotność roślin, ponieważ mokra powierzchnia liści sprzyja poparzeniom oraz rozwojowi chorób grzybowych.


Letnia pielęgnacja kompostu - 2019-06-28

 

Latem w kompostowniku szybko przybywa materii organicznej. Do kompostu systematycznie dodajemy skoszoną trawę, podsuszone chwasty, rozdrobnione gałązki z letniego cięcia drzew i organiczne resztki ze stołu tj. skorupki z jajek, fusy z kawy, herbaty czy obierki owoców i warzyw. Nie zapominajmy o tym, że kompost latem wymaga naszej szczególnej uwagi.