Archiwum


Czy rzeczywiście działkowcy niczego nie stracili w Trybunale? - 2012-07-13

            Z uzasadnienia wygłoszonego przez Prezesa TK wynika, że jako najwłaściwsze rozwiązanie Trybunał wskazuje na zastosowanie wobec działkowców umowy dzierżawy. 

Co więc dzierżawa będzie oznaczała dla działkowców?

                Po pierwsze, konieczność zawarcia umowy, na której warunki musi się zgodzić (a wręcz je określić) gmina. Bo to gmina, jako właściciel gruntu – co podkreślał Trybunał – ma mieć wpływ na zasady korzystania z jej własności.

              Po drugie zaś, zgodnie z prawem za dzierżawę trzeba płacić, przy czym zasadniczo są to stawki określane przy uwzględnieniu wartości rynkowej terenu.

              Po trzecie wreszcie, umowa dzierżawy jest zawierana najczęściej na czas określony lub można ją wypowiedzieć. Dotąd czas korzystania z działki nie był ograniczony, a dopuszczalność jej likwidacji była wyjątkiem i zawsze wiązała się z możliwością przejścia na nowy teren.

Po wyroku TK gwarancji takich już nie będzie. 


Nastroje lubelskich działkowców po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego - 2012-07-13

       11 lipca 2012 roku na długo zapadnie w pamięci polskich działkowców.
W tym bowiem dniu, Trybunał Konstytucyjny ogłaszając niezgodność z Konstytucją 24 z 50 przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, pogrążył społeczny ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce.
 
       Ustawa, która gwarantowała ochronę, dawała prawa, była dla nas działkowców najważniejszym aktem prawnym, legła w gruzach.

 


Słowacy stracili swoje działki. Wykupili je deweloperzy - 2012-07-12

Zachęcamy do zapoznania się z atrykułem zamieszczonym na portalu internetowym TVN24:

 

Na Słowacji nowelizacja prawa działkowego w 2011 roku doprowadziła do przejęcia wielu tysięcy działek przez deweloperów. Opłaty dzierżawne wzrosły wielokrotnie, a w przypadku wykupu działek obowiązują ceny rynkowe. 


Stanowisko Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego - 2012-07-12

          Prawo do obrony przed bezstronnym sądem jest fundamentem państwa prawa. Ustawie o ROD tego prawa odmówiono. W postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym żaden z uczestników nie bronił praw działkowców. Okoliczności, w jakich doszło do zaskarżenia ustawy oraz samo postępowanie przed Trybunałem, każą też postawić pytanie, czy nie nastąpiło podważenie powagi najwyższych organów sądowych w Polsce? 


Konferencja prasowa KR PZD po wyroku Trybunału Konstytucyjnego - 2012-07-12

„Dzisiaj działkowcy zostali pozbawieni wszystkich swoich praw” – powiedział podczas konferencji prasowej Prezes Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki. „Ustawa właściwie dla ogrodów działkowych i dla działkowców była najważniejszym aktem prawnym. Dzisiaj ten akt właściwie poległ. To co pozostało ma w rzeczywistości niewielkie znaczenie dla funkcjonowania ogrodów i praw działkowców.”


Komunikat PZD - 11.07.2012 - 2012-07-12

          W świetle wyroku, który został wydany przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, chcielibyśmy zapewnić, że Związek zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby działkowcom nie stała się krzywda. Dopóki będzie istniała ogólnopolska organizacja działkowców, będzie podejmowała wszelkie środki służące zabezpieczeniu praw swoich członków. 


Działkowcy nadal protestują w obronie swoich praw ! - 2012-07-03

           
            Trybunał Konstytucyjny w dniu 11 lipca 2012 r. ogłosi czy zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych są zgodne z Konstytucją.

 

 


Trwa Tydzień protestu działkowców. - 2012-06-26

               W dniach od 23 do 29 czerwca trwa Tydzień protestu działkowców.
Działkowcy uprawiający działki w rodzinnych ogrodach działkowych miast: Lublina, Białej Podlaskiej, Chełma, Kraśnika, Świdnika, Hrubieszowa, Zamościa oraz pozostałych położonych w pięknych miastach i gminach Ziemi Lubelskiej – razem ponad 33 tysiące rodzin w tym tygodniu z niepokojem oczekują na rozprawę Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie.


Dodatek specjalny o działkowcach w Dzienniku Gazecie Prawnej - 2012-06-25

Informujemy, że w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej ukazał się dodatek zatytułowany „Ogrody Działkowe w Niebezpieczeństwie”. Znaleźć tam można m.in. zapis debaty na temat obecnej sytuacji Związku oraz działań, jakie podejmowane są przez zjednoczone środowisko działkowców w obronie ustawy, którą zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.


Atykuł zamieszczony w Super Expressie z dn. 21.06.2012 r. - 2012-06-21

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z artykułem zamieszczonym w Super Ekspressie z dn. 21.06.2012 r. pt.: "Zapłacisz 20 000 zł rocznie za działkę!".


Kącik ogrodniczy


Sposoby na mech - 2019-07-26

 

Przy słabo napowietrzonej glebie, zwłaszcza w miejscach zacienionych pojawiają się problemy z mchem. Widok trawnika, płytek chodnikowych czy kamieni porośniętych zieloną skorupą mszaków może obniżać estetykę ogrodu. Oto przykłady jaki sposób można poradzić sobie z uporczywie powracającym mchem.


Sztuka nawadniania upraw - 2019-07-15

 

Technika podlewania 

 

 

– Najlepsze efekty dla roślin i gleby daje nawadnianie kroplowe (system dostarczania wody bezpośrednio pod rośliny).

 

 

– Podlewanie konewką jest pracochłonne i mało skuteczne ze względu na płytkie zwilżanie gleby.

 

 

– Użycie węża ogrodowego też nie jest korzystne, ze względu na niszczenie struktury gleby, brak oszczędnego wydatkowania wody i zbyt niską temperaturę wody.

 

– Zraszacze mogą pogarszać zdrowotność roślin, ponieważ mokra powierzchnia liści sprzyja poparzeniom oraz rozwojowi chorób grzybowych.


Letnia pielęgnacja kompostu - 2019-06-28

 

Latem w kompostowniku szybko przybywa materii organicznej. Do kompostu systematycznie dodajemy skoszoną trawę, podsuszone chwasty, rozdrobnione gałązki z letniego cięcia drzew i organiczne resztki ze stołu tj. skorupki z jajek, fusy z kawy, herbaty czy obierki owoców i warzyw. Nie zapominajmy o tym, że kompost latem wymaga naszej szczególnej uwagi.