Archiwum


Konferencja Okręgowa PZD w Lublinie – 23.08.2012 r. - 2012-08-24

 

         W dniu 23 sierpnia 2012 r. w Lublinie odbyła się Konferencja Przedzjazdowa, w której uczestniczyli przedstawiciele działkowców ze 180 ogrodów Lubelszczyzny, członkowie Okręgowego Zarządu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej PZD.

 


Odpowiedź na artykuł pt. „Król działek” opublikowany na łamach Tygodnika „Polityka - 2012-07-24

         Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Lublinie reprezentant ponad 30 tys. działkowców zwraca się z prośbą do Pana Redaktora by artykuły, które ukazują się na łamach kierowanego przez Pana tygodnika nie przekazywały polskiemu społeczeństwu fałszywych informacji dotyczących funkcjonowania PZD, a ogrodu działkowego nie przedstawiały jako kłopotliwego reliktu z przeszłej epoki. 

 

 


Szanowni Działkowcy, Członkowie Polskiego Związku Działkowców - 2012-07-20

 Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych ogłoszonego 11 lipca 2012 r., w zależności od rozwiązań przyjętych przez rządzących, dotkną mniej lub bardziej, ale każdego działkowca w Polsce.


Kto rządzi w PZD? - 2012-07-20

 Jak sama nazwa wskazuje jest to związek działkowców, a więc to działkowcy mają w PZD pełnię władzy na każdym szczeblu zarządzania.

O takim stanie przesądza § 42 ust. 1 statutu PZD, który stanowi, że członkiem organu Związku może być jedynie członek zwyczajny PZD, a więc tylko osoba użytkująca działkę w ROD może być członkiem organów PZD od ogrodu począwszy, a na organach krajowych kończąc. Wszystkie organy PZD pochodzą z wyborów, poszczególne funkcje w organach wszystkich szczebli pochodzą również z wyboru.


Sędzia Marek Kotlinowski nie zgadza się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego - 2012-07-20

Zdanie odrębne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego zgłosił także sędzia Marek Kotlinowski 


Sędzia TK Andrzej Wróbel nie zgadza się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego - 2012-07-20

 Zdanie odrębne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego zgłosili dwaj sędziowie - jednym z nich był Andrzej Wróbel 


List otwarty PZD do Sędziego Trybunału Konstytucyjnego Profesora Andrzeja Wróbla - 2012-07-20

 Szanowny Panie Profesorze!

W imieniu milionowej społeczności działkowców pragniemy podziękować Panu za odwagę i determinację, z jaką stanął Pan w obronie wartości konstytucyjnych. Wygłoszone przez Pana w dniu 11 lipca 2012 r.

zdanie odrębne od wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przywróciło nam wiarę w instytucję Sędziego Trybunału, który korzystając z immunitetu oraz najwyższego stopnia niezależności, w jaką wyposażył Go Ustrojodawca, jest w stanie oprzeć się wszelkim naciskom i pokusie uległości wobec władzy.


Przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego - 2012-07-18

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r., które ukazały się na stronie internetowej pzd.pl  


Spotkania Rady Wojewódzkiej SLD w Lublinie z działkowcami - 2012-07-18

              W dniu 14 lipca br. odbyły się spotkania kierowniczego aktywu Rady Wojewódzkiej SLD w Lublinie
z działkowcami trzech ogrodów.


Leszek Miller: Na miejscu działek zobaczymy buldożery - 2012-07-17

         "Niech działkowcy wyzbędą się złudzeń, że to, co się dzieje, jest wymierzone w Polski Związek Działkowców, a nie w nich. Otóż głównie w działkowców! Spójrzmy co się stało na Slowacji, gdzie to zastosowano. Działki niemal zniknęły, jest jakaś forma szczątkowa. To bardzo niebezpieczne dla emerytów, biednych rodzin i wszystkich gorzej uposażonych. Wielu z nich traktuje działki jako szansę pozyskania żywności, podratowania rent i emerytur. Coraz więcej osób nie jest też w stanie wysłać swoich dzieci na wakacje. Spędzają je więc na tych działkach, u dziadków. To wszystko jest zagrożone" - czytamy w czytamy w wywiadzie, którego przewodniczący SLD Leszek Miller udzielił "Super Expressowi".   


Kącik ogrodniczy


Sposoby na mech - 2019-07-26

 

Przy słabo napowietrzonej glebie, zwłaszcza w miejscach zacienionych pojawiają się problemy z mchem. Widok trawnika, płytek chodnikowych czy kamieni porośniętych zieloną skorupą mszaków może obniżać estetykę ogrodu. Oto przykłady jaki sposób można poradzić sobie z uporczywie powracającym mchem.


Sztuka nawadniania upraw - 2019-07-15

 

Technika podlewania 

 

 

– Najlepsze efekty dla roślin i gleby daje nawadnianie kroplowe (system dostarczania wody bezpośrednio pod rośliny).

 

 

– Podlewanie konewką jest pracochłonne i mało skuteczne ze względu na płytkie zwilżanie gleby.

 

 

– Użycie węża ogrodowego też nie jest korzystne, ze względu na niszczenie struktury gleby, brak oszczędnego wydatkowania wody i zbyt niską temperaturę wody.

 

– Zraszacze mogą pogarszać zdrowotność roślin, ponieważ mokra powierzchnia liści sprzyja poparzeniom oraz rozwojowi chorób grzybowych.


Letnia pielęgnacja kompostu - 2019-06-28

 

Latem w kompostowniku szybko przybywa materii organicznej. Do kompostu systematycznie dodajemy skoszoną trawę, podsuszone chwasty, rozdrobnione gałązki z letniego cięcia drzew i organiczne resztki ze stołu tj. skorupki z jajek, fusy z kawy, herbaty czy obierki owoców i warzyw. Nie zapominajmy o tym, że kompost latem wymaga naszej szczególnej uwagi.