Archiwum

Protest - 2012-10-19


Rzecznik praw obywatelskich zaniepokojona losem działkowców - 2012-10-18

               Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz zwróciła się do premiera Donalda Tuska z zapytaniem, czy rząd podjął kroki mające na celu prawidłowe  wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca br.


List do Prezydenta RP - 2012-10-09

List do Prezydenta RP-Plenum Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie


Działkowcy Lubelszczyzny do Marszałek Sejmu - 2012-09-26

 

Pani Marszałek!
 
     Trybunał Konstytucyjny wydając w dniu 11.07.2012 r. orzeczenie uchylające 24 przepisy ustawy o ROD z 2005 r. stwierdził równocześnie, że w żaden sposób nie zmierza do naruszenia lub osłabienia pozycji samych działkowców.

 


Jubileusz 35-lecia ROD - 2012-09-25

       W dniu 08 września 2012 r. w ROD „Słoneczny” w Kraśniku odbyły się uroczyste obchody Dni Działkowca połączone z Jubileuszem 35-lecia ogrodu.List do Marszałek Sejmu RP Pani Ewy Kopacz - 2012-08-24

 

            Przedstawiciele 181 ogrodów działkowych regionu lubelskiego zgromadzeni na konferencji w Lublinie w dniu 23 sierpnia 2012 r. zwracają się z prośbą by Sejm, którego pracami Pani Marszałek kieruje podjął jak najszybciej pracę nad uchwaleniem nowej ustawy o ogrodach działkowych.

 


Kącik ogrodniczy


Sposoby na mech - 2019-07-26

 

Przy słabo napowietrzonej glebie, zwłaszcza w miejscach zacienionych pojawiają się problemy z mchem. Widok trawnika, płytek chodnikowych czy kamieni porośniętych zieloną skorupą mszaków może obniżać estetykę ogrodu. Oto przykłady jaki sposób można poradzić sobie z uporczywie powracającym mchem.


Sztuka nawadniania upraw - 2019-07-15

 

Technika podlewania 

 

 

– Najlepsze efekty dla roślin i gleby daje nawadnianie kroplowe (system dostarczania wody bezpośrednio pod rośliny).

 

 

– Podlewanie konewką jest pracochłonne i mało skuteczne ze względu na płytkie zwilżanie gleby.

 

 

– Użycie węża ogrodowego też nie jest korzystne, ze względu na niszczenie struktury gleby, brak oszczędnego wydatkowania wody i zbyt niską temperaturę wody.

 

– Zraszacze mogą pogarszać zdrowotność roślin, ponieważ mokra powierzchnia liści sprzyja poparzeniom oraz rozwojowi chorób grzybowych.


Letnia pielęgnacja kompostu - 2019-06-28

 

Latem w kompostowniku szybko przybywa materii organicznej. Do kompostu systematycznie dodajemy skoszoną trawę, podsuszone chwasty, rozdrobnione gałązki z letniego cięcia drzew i organiczne resztki ze stołu tj. skorupki z jajek, fusy z kawy, herbaty czy obierki owoców i warzyw. Nie zapominajmy o tym, że kompost latem wymaga naszej szczególnej uwagi.