Archiwum


Projekt obywatelski z nr druku sejmowego - 2013-03-25

Na stronie Sejmu zamieszczona została informacja o nadaniu obywatelskiemu projektowi ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych numeru druku sejmowego (Druk nr 1204). Projekt wraz z dokumentami dotyczącymi procedury legislacyjnej można znaleźć przechodząc na stronie www.sejm.gov.pl przez zakładki: Prace Sejmu> Druki sejmowe >Druk nr 1204.


Program walki o przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych w okręgu lubelskim - 2013-03-19

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. uchylający najważniejsze zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych spowodował olbrzymie zagrożenie dla istnienia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

 


IX Posiedzenie Krajowej Rady PZD - 15.03.2013 - 2013-03-18

Aktualna sytuacja ogrodów i Związku, podsumowanie spotkań z posłami i  samorządowcami, działania Związku w czasie procedowania w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy o ROD, opinie prawne na temat projektów poselskich  były najważniejszymi tematami posiedzenia Krajowej Rady PZD, które odbyło się 15 marca br. w Warszawie.


PZD na Zgromadzeniu Ogólnym w Luksemburgu - 2013-03-11

W dniach 8 i 9 marca prezydenci z czternastu krajów zrzeszonych w Biurze Międzynarodowym Ogrodów Działkowych i Rodzinnych, reprezentujący 3-milionową społeczność działkowców z Europy spotkali się w Luksemburgu, by podsumować miniony rok oraz zaplanować działania na kolejne dwanaście miesięcy.


Informacja z posiedzenia Prezydium OZ PZD w Lublinie - 2013-03-01

W dniu 27 lutego 2013 r. odbyło się posiedzenie członków Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie.

 


Odpowiedź na artykuł pt. „Ogrody do obrony” opublikowany na łamach „Gazety Wyborczej - 2013-03-01

Jako wielopokoleniowi działkowcy i zarazem członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie zastanawiamy się dlaczego i w jakim celu wypacza Pan czytelnikowi  obraz Polskiego Związku Działkowców

i samego działkowca.

 

 


Partia Kobiet wysłała list do Marszałek Sejmu ws. projektu obywatelskiego działkowców - 2013-02-28

"Wyrażamy głębokie zaniepokojenie stuacją wielomilionowej rzeszt działkowców, których sytuacja po wyroku TK do dnia dzisiejszego jest niepewna" - napisała w liście do Ewy Kopacz Przewodnicząca Partii Kobiet Iwona Piątek.


Marszałek Sejmu skierowała projekt obywatelski działkowców do pierwszego czytania w Sejmie - 2013-02-27

Rozpoczęła się właściwa procedura ustawodawcza obywatelskiego projektu ustawy o ROD zgodnie z ustawą o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. 25 lutego br. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz poinformowała Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, iż kieruje projekt ustawy do pierwszego czytania w Sejmie (czytaj więcej).


Najnowszy numer - 2013-02-21

        Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym, marcowym numerem "Informatora działkowca", w którym można znaleźć relację ze złożenia podpisów w Sejmie, spotkania działkowców z Marszałek Sejmu Ewą Kopacz oraz wicemarszałkami Sejmu - Jerzym Wenderlichem i Eugeniuszem Grzeszaczakiem. Zamieściliśmy też najważniejsze porady ogrodnicze na najbliższy miesiąc (czytaj więcej). 


Biuletyn Informacyjny 02/2013 - 2013-02-21

       Luty to miesiąc ważnych dla działkowców wydarzeń. Po trzech miesiącach intensywnej pracy i mobilizacji całego środowiska działkowego, członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wraz z działkowcami złożyli w Sejmie obywatelski projekt ustawy o ROD. Wszystkie najbardziej istotne informacje dotyczące tego wydarzenia znaleźć można w najnowszym numerze "Biuletynu Infomacyjnego".  


Kącik ogrodniczy


Sposoby na mech - 2019-07-26

 

Przy słabo napowietrzonej glebie, zwłaszcza w miejscach zacienionych pojawiają się problemy z mchem. Widok trawnika, płytek chodnikowych czy kamieni porośniętych zieloną skorupą mszaków może obniżać estetykę ogrodu. Oto przykłady jaki sposób można poradzić sobie z uporczywie powracającym mchem.


Sztuka nawadniania upraw - 2019-07-15

 

Technika podlewania 

 

 

– Najlepsze efekty dla roślin i gleby daje nawadnianie kroplowe (system dostarczania wody bezpośrednio pod rośliny).

 

 

– Podlewanie konewką jest pracochłonne i mało skuteczne ze względu na płytkie zwilżanie gleby.

 

 

– Użycie węża ogrodowego też nie jest korzystne, ze względu na niszczenie struktury gleby, brak oszczędnego wydatkowania wody i zbyt niską temperaturę wody.

 

– Zraszacze mogą pogarszać zdrowotność roślin, ponieważ mokra powierzchnia liści sprzyja poparzeniom oraz rozwojowi chorób grzybowych.


Letnia pielęgnacja kompostu - 2019-06-28

 

Latem w kompostowniku szybko przybywa materii organicznej. Do kompostu systematycznie dodajemy skoszoną trawę, podsuszone chwasty, rozdrobnione gałązki z letniego cięcia drzew i organiczne resztki ze stołu tj. skorupki z jajek, fusy z kawy, herbaty czy obierki owoców i warzyw. Nie zapominajmy o tym, że kompost latem wymaga naszej szczególnej uwagi.