Archiwum


Stanowisko KR PZD w sprawie uwłaszczenia działkowców - 2013-07-25

W nawiązaniu do przyjętej przez podkomisję treści art. 32 obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz odbytej w dniu dzisiejszym konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej w sprawie
tzw. „uwłaszczenia działkowców”, Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców oświadcza, iż nie jest przeciwna samej idei uwłaszczenia działkowców. Jednakże rozwiązanie przegłosowane w pracach podkomisji jest nie do zaakceptowania


Stanowisko KR PZD w sprawie poprawki Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej do obywatelskieg - 2013-07-25

Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w art. 45 normował kwestię przenoszenia praw do działki. Proponowano w nim, aby przenoszenie praw i obowiązków wynikających z poszczególnych umów było uzależnione od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe. Stowarzyszenie ogrodowe miałoby dwa miesiące na podjęcie decyzji w tym względzie.


Stanowisko w sprawie poprawek Platformy Obywatelskiej do przepisów przejściowych w projekcie obyw - 2013-07-25

Krajowa Rada PZD, po analizie zgłoszonych przez PO poprawek do  przepisów przejściowych w projekcie obywatelskim stwierdza, że wspólną ich cechą jest całkowity brak rozeznania w funkcjonowaniu ogrodów działkowych albo zamierzona i celowo prowadzona dezorganizacja funkcjonowania ROD.


Trwają prace w Podkomisji Nadzywczajnej nad nową ustawą działkową - 2013-07-24

W dniu 22 lipca br. odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej  Sejmu, która zajmuje się przygotowywaniem projektu nowej ustawy działkowej. Posłowie kontynuowali prace merytoryczne i omawiali kolejne poprawki zgłoszone do projektu obywatelskiego przez kluby poselskie - PO, PiS, SP i ID. Pracy jest jeszcze sporo, bowiem projekt obywatelski liczy 5 rozdziałów i 77 artykułów, podczas gdy dotychczas omówiono i przeanalizowano zaledwie rozdział pierwszy i znajdujące się w  nim 9 artykułów.


Podkomisja Nadzwyczajna rozpoczęła prace merytoryczne nad nową ustawą działkową - 2013-07-22

W dniu 19 lipca br. w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej  Sejmu, która zajmuje się przygotowywaniem projektu nowej ustawy działkowej.


Trwa posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu ws. nowej ustawy działkowej (wideo) - 2013-07-19

Trwa kolejne posiedzenie  Podkomisji Nadzwyczajnej  Sejmu, która zajmuje się przygotowaniem nowej ustawy działkowej. Obrady rozpoczęły się o godz. 8.15 i można je śledzić "na żywo" za pośrednictwem strony internetowej Sejmu.


Podkomisja Nadzwyczajna wybrała nową Przewodniczącą - 2013-07-18

W dniu 17 lipca br. w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej  Sejmu, która zajmuje się przygotowywaniem projektu nowej ustawy działkowej. Podczas obrad posłowie PO i SP zagłosowali za odwołaniem Bartosza Kownackiego (PiS) z funkcji Przewodniczącego Podkomisji. Na nową przewodniczącą wybrano posłankę Krystynę Sibińską (PO).


Trzydniowe posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu ws. nowej ustawy działkowej (wideo) - 2013-07-15

Już dziś,a także w czwartek i piątek odbędą się kolejne posiedzenia  Podkomisji Nadzwyczajnej  Sejmu, która zajmuje się przygotowaniem nowej ustawy działkowej. Obrady będę rozpoczynały się o godz. 8.15 i będzie można je śledzić "na żywo" za pośrednictwem strony internetowej Sejmu.


Kolejne spotkanie przedstawicieli działkowców z premierem Donaldem Tuskiem - 2013-07-12

W dniu 11 lipca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD, na czele z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim, oraz pełnomocników Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej mec. Bartłomieja Piecha i mec.Tomasza Terleckiego, z Premierem Donaldem Tuskiem oraz posłami PO z podkomisji sejmowej rozpatrującej  obywatelski projekt ustawy o ROD. W spotkaniu uczestniczyli również Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek oraz Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotr Styczeń.


Zostało 6 miesięcy, a do zrobienia jeszcze dużo… - 2013-07-12

11 lipca 2012r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający gros przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych za niezgodne z  Konstytucją RP. Jednocześnie odroczono wejście w życie wyroku i dano 18 miesięcy na stworzenie nowych regulacji, mających wypełnić powstałą w  prawie lukę. Od tamtego momentu mija właśnie rok.
Co zostało zrobione, a ile jeszcze przed nami?


Kącik ogrodniczy


Kupujemy kompostownik - 2020-03-27

 

Początek sezonu wegetacyjnego sprzyja unowocześnianiu ogrodu i wprowadzaniu nowych rozwiązań uławiających prace na działce. Warto poświęcić ten czas na wybór odpowiedniego kompostownika. Korzyści płynące z wytwarzania kompostu oraz możliwości jego wykorzystywania  w ogrodzie są powszechnie znane. Należy jednak podkreślić proekologiczne walory kompostowania materii organicznej pochodzącej z działki, która zamiast trafić do śmietnika, włączana jest w cykl przemiany w jeden z najlepszych i najtańszych nawozów organicznych jakim jest kompost.


Czas na dobry plan - 2020-03-19

 

Ostatnie zdarzenia w kraju i na świecie, wywołują duży niepokój. Konieczność ograniczenia przemieszczania się i zalecenia aby pozostać w domach, to aktualnie najlepszy sposób na powstrzymanie rozprzestrzeniania się  choroby. Niech to nie będzie czas zmarnowany.

Niebawem wrócimy do naszych ogrodów z szumiącą już na parapetach rozsadą i nasionami, coraz mocniej utwierdzeni w przekonaniu, jak cenne jest posiadanie własnych plonów.

Już teraz wato przygotować dobry plan

na ogród pełen ekologicznych warzyw.


Działkowa permakultura - 2019-12-09

 

Na działce powstaje ogromna ilość masy organicznej, która zamiast trafić do śmietnika, może zostać odpowiednio zagospodarowana. Zrównoważona gospodarka odpadami, pochodzącymi z działki, to jeden z elementów troski o przyrodę. Według założeń premalulatury, biodegradowalne odpady, to nic innego jak potencjał, z którego można nadal czerpać. Inspirowanie się naturą i stosowanie jej zasad, pozwala przywrócić naturalnemu środowisku jego pierwotną równowagę.