Archiwum


Posłowie PO decydujący o przyszłości ogrodów i działkowców. - 2013-10-31

Poznaj posłów PO z Lubelszczyzny, którzy będą decydować kształcie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.


Film z Ogólnopolskiej Manifestacji Działkwoców - 2013-10-31

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z Ogólnopolskiej Manifestacji Działkowców 10.10.2013 r. w Warszawie :

 


Uwłaszczenie - 2013-10-31

Sprawa uwłaszczenia od kilku tygodni dzieli działkowców i polityków PO. Z pozoru sytuacja wydaje się bardzo prosta, gdyż w ocenie wielu do projektu obywatelskiego należałoby wprowadzić tylko jeden zapis. Tymczasem gdyby rzeczywiscie zapis ten został wprowadzony do ustawy działkowej, konieczne byłoby rozpoczęcia prac nad nią od nowa. Aby zobrazować skalę problemu poniżej zamieszczamy aktualne brzmienie projektu. Na żółto zaznaczyliśmy te przepisy, co do których już po pobieżnej analizie można stwierdzić, że kłócą się z propozycją PO dotycząca art. 30. To jednak nie wszystko. Jeżeli uwłaszczenie nie ma doprowadzić do masowej likwidacji ROD, konieczne będzie dopisanie kolejnych (czytaj więcej).


Kolejne zmarnowanie spotkanie z PO - 2013-10-30

W dniu dzisiejszym, tj. 30.11.2013r. odbyło się spotkanie pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej z posłem Markiem Łapińskim. Na rozmowy poseł przyprowadził grupę konsultantów wspierających Klub PO w pracach nad projektem obywatelskim.


Sejm nie zdąży z nową ustawą? - 2013-10-30

W wypowiedziach dla mediów politycy PO zapewniają, że zdążą uchwalić ustawę w terminie wyznaczonym przez TK, tj przed 21 stycznia 2013. Na pozór brzmi to wiarygodnie, bo przecież z całej ustawy spór dotyczy jedynie art. 30. Czy tak jest jednak w rzeczywistości?  Niestety NIE.


Prace nad nową ustawą działkową utknęły w miejscu - 2013-10-30

82 dni – tylko tyle pozostało do wejście w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem od 3 tygodni projekt tkwi w Komisji i nic się z nim nie dzieje. Co więcej, na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się dopiero w listopadzie (6-8.10 br.) w harmonogramie wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej nie przewidziano zajmowania się nową ustawą działkową.


Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ROD apeluje do Premiera - 2013-10-30

30 października br. pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD zwrócili się do Premiera Donalda Tuska z prośbą o  podjęcie interwencji w sprawie niepokojącego zahamowania procesu legislacyjnego nad projektem obywatelskim.


Prezydium KR PZD o pseudo uwłaszczeniu działkowców - 2013-10-29

W dniu 28 października odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD, w którym wzięli również  udział przedstawiciele działkowców z  całego kraju. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Posiedzenie podyktowane było potrzebą wypracowania stanowiska w  sprawie art. 30 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, dotyczącego  tzw. pseudo uwłaszczenia działkowców.

 


Stanowisko Prezydium KR PZD w spr. zahamowania przez PO prac nad obywatelskim projektem ustawy o ROD - 2013-10-28

"PZD nie walczy z uwłaszczeniem, ale oczekuje, że przedstawiona przez PO koncepcja uwłaszczenia będzie spełniała warunki realności, powszechności i zgodności z Konstytucją" - czytamy w stanowisku.


Rozmowy z PO utknęły w martwym punkcie - 2013-10-25

W dniu 9 października odbyło się spotkanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz  pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego z posłami Platformy Obywatelskiej: Przewodniczącym Klubu PO Rafałem Grupińskim, Krystyną Sibińską, Markiem Łapińskim oraz Stanisławem Łmijanem (przewodniczącym Komisji Infrastruktury).


Kącik ogrodniczy


Sposoby na mech - 2019-07-26

 

Przy słabo napowietrzonej glebie, zwłaszcza w miejscach zacienionych pojawiają się problemy z mchem. Widok trawnika, płytek chodnikowych czy kamieni porośniętych zieloną skorupą mszaków może obniżać estetykę ogrodu. Oto przykłady jaki sposób można poradzić sobie z uporczywie powracającym mchem.


Sztuka nawadniania upraw - 2019-07-15

 

Technika podlewania 

 

 

– Najlepsze efekty dla roślin i gleby daje nawadnianie kroplowe (system dostarczania wody bezpośrednio pod rośliny).

 

 

– Podlewanie konewką jest pracochłonne i mało skuteczne ze względu na płytkie zwilżanie gleby.

 

 

– Użycie węża ogrodowego też nie jest korzystne, ze względu na niszczenie struktury gleby, brak oszczędnego wydatkowania wody i zbyt niską temperaturę wody.

 

– Zraszacze mogą pogarszać zdrowotność roślin, ponieważ mokra powierzchnia liści sprzyja poparzeniom oraz rozwojowi chorób grzybowych.


Letnia pielęgnacja kompostu - 2019-06-28

 

Latem w kompostowniku szybko przybywa materii organicznej. Do kompostu systematycznie dodajemy skoszoną trawę, podsuszone chwasty, rozdrobnione gałązki z letniego cięcia drzew i organiczne resztki ze stołu tj. skorupki z jajek, fusy z kawy, herbaty czy obierki owoców i warzyw. Nie zapominajmy o tym, że kompost latem wymaga naszej szczególnej uwagi.