Wspólna sprawa


 

Z ekologicznymi i społecznymi konsekwencjami zmian klimatu mierzymy się na co dzień - mamy do czynienia z procesami, które powodują zanieczyszczenia, ograniczają różnorodność biologiczną oraz zasobność zbiorników wodnych. Dlatego ważnym zadaniem realizowanym w ramach działalności oświatowej PZD jest podnoszenie świadomości ekologicznej i upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska.

 

 Wychodząc na przeciw potrzebom, Krajowy Zarząd PZD opracował i wdrożył Otwarty Program Klimatyczny PZD, który obejmuje wszystkie zagadnienia istotne z punktu widzenia funkcjonowania ogrodów działkowych i ich wpływu na środowisko. W ogrodach działkowych w całym kraju promowanie są zasady racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych oraz selektywna zbiórka i gospodarka odpadami. W ten sposób podejmujemy działania na rzecz ochrony zasobów naturalnych i powstrzymania degradacji środowiska.

 

Złote zasady EKO-ogrodnika

                I.          WODA Zagospodarowując tereny zieleni, trzeba pamiętać o konieczności ochrony zasobów wodnych. Należy przekształcać ogrody w sposób przyczyniający się do zatrzymania wody w otoczeniu:

 

v Musimy gromadzić i magazynować wodę jaka pojawi się w postaci deszczu;

 

v Oszczędzać wodę przy zmywaniu naczyń;

 

v Używać z wody ponownie- recykling wody;

 

v Zachować zdrowy rozsądek i zasady racjonalnego nawadniania przy podlewaniu upraw;

 

v  Stosować właściwą agrotechnikę i pielęgnację gleby i roślin:

 

·       murawy zastępować łąkami kwietnymi, które zatrzymują wilgoć i nie wymagają koszenia ani systematycznego nawadniania,

 

·       zwiększać pokrycie ogrodów szatą roślinną wysiewając poplony oraz nawozy zielone,

 

·       stosować ściółkowanie warstwą materiału organicznego np. kompostu, kory, liści, słomy, trocin i zrębków drzewnych, w celu ograniczenia strat wody, poprawy warunków termicznych i ochrony przed degradacją gleby.

 

             II.          POWIETRZE Ważnym zagadnieniem jest jakość powietrza, szczególnie odczuwalna w okresach jesieni i wczesnej wiosny. W ogrodach działkowych niezależnie od pory roku obowiązuje całkowity zakaz spalania.

 

Ogniska niszczą życie i zadymiają okolicę.

Nie spalaj - kompostuj!

 

           III.          ODPADY Selektywna zbiórka odpadów to dzisiaj przykład świadomego korzystania z ogrodu. Segregacja pozwala na ponowne wykorzystanie materiałów w procesie recyklingu. Tylko dzięki wspólnej, odpowiedzialnej postawie można chronić środowisko przed lawiną śmieci.

 

Jak to działa w praktyce

 

Wykorzystywanie pomysłów i rozwiązań promowanych w programie za pośrednictwem źródeł sprawdzonej wiedzy tj. miesięczniki „działkowca” oraz wydawnictwa związkowe, przynosi wymierne korzyści. Działkowcy coraz chętniej wprowadzają w swoich ogrodach rozwiązania przyjazne dla środowiska.

 

1) „Bez wody nie ma życia - woda to skarb i musimy ją szanować i oszczędzać”. -Tak uważają Państwo Zbigniew i Ludmiła w ROD „Oaza” w Uniszowicach. Działkowcy metodą gospodarczą stworzyli własny system do zbierania deszczówki. 

 

Orynnowanie tarasu oraz dachu altany umożliwia zebranie nawet kilkuset litrów wody podczas jednej ulewy. Woda z dachu jest odprowadzana do zbiornika, skąd systemem węży ogrodowych dostarczana jest do nawadniania roślin uprawianych w szklarni. Odpowiednie połączenie naczyń umożliwia samoistne odprowadzenie nadmiaru wody z głównego zbiornika na deszczówkę.

 

2) W ROD „Kępa” w Puławach działkowcy oszczędzają wodę dzięki instalacji nawadniania kroplowego. Linie kroplujące rozmieszczone wzdłuż grządek warzywnych, zapewniają równomierne rozprowadzenie wilgoci. – To najbardziej efektywna forma nawadniania jaką można wykorzystać w ogrodzie.

 

3) Praktycznym dla działkowców rozwiązaniem jest ściółkowanie. Pani Magdalena z ROD „Harnaś” w Lublinie, co roku rozkłada słomę wokół pomidorów. Obserwuje przy tym same korzyści – rozsada dobrze się przyjmuje, gleba łatwiej wchłania i zatrzymuje wodę, rośliny obficie kwitną i wcześniej plonują.

 

W ROD „Bursaki” w Lublinie sprytnie zastosowano agrowłókninę. Rozłożona pod rabaty i drzewka ozdobne ściółka eliminuje problem chwastów oraz ogranicza ewaporację.  

Efektowne połączenie kory, szyszek i kamieni nadaje dekoracyjny i naturalny wygląd całej kompozycji.

 

Małymi kroczkami możemy zmienić przyszłość.

W trosce o siebie - dbajmy o Ziemię.

Dbajmy każdego dnia.

 

Dr inż. Anna Ewa Michowska

PZD Okręg w Lublinie


Porady Ogrodnicze


„Miasto Zielone” porozmawiajmy o przyszłości miasta - Lublin 2030 - 2021-04-06

 

 

W ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” powstaje strategia rozwoju dla miasta Lublin w perspektywie do roku 2030.


Problem z dzikami dewastującymi działki w ROD - 2021-03-30

 

Do biura Okręgu coraz częściej docierają informacje o zniszczeniach upraw oraz infrastruktury ogrodowej przez grasujące na terenie miasta dziki.  Zwierzęta dziko żyjące coraz odważniej wkraczają na tereny miejskie oraz bytują w bezpośredniej bliskości siedzib ludzkich. Obecność dzików w ogrodach działkowych może powodować i często powoduje znaczne szkody. Nasuwa się pytanie kto jest właścicielem i odpowiada za te zwierzęta i czy działkowcy mogą liczyć na odszkodowanie za straty poniesione w wyniku żerowania dzików?


Wiosenna agrotechnika - 2021-03-26

 

W trosce o utrzymanie dobrej sprawności gleby, sposób uprawy należy dostosować do jej typu. W jaki sposób pielęgnować wiosną gleby piaszczyste, gliniaste i torfowe.