Życiodajny ogród


 

Odpowiedzią na postępujące zmiany klimatyczne oraz degradację środowiska naturalnego jest ogród będący blisko natury, w którym szanowane są zasoby naturalne. Ogród, który chroni i „daje” życie - pozostaje w równowadze biologicznej i poszanowaniu dla zależności pomiędzy organizmami.

 

Blisko natury

Ekologiczna uprawa to pojęcie, które wychodzi poza ramy wyłącznie zabiegów agrotechnicznych, ale ujmuje ogród jako całość, ze wszystkimi zachodzącymi w nim zależnościami. Przewiduje samowystarczalność ekosystemu, który tworzy zamknięty obieg materii. Filarem tej metody w ogrodach działkowych jest kompostowanie i wykorzystywanie nawozów organicznych do uprawy roślin. Zalicza się do nich m. in. kompost oraz obornik (koński, bydlęcy i kurzy) i nawozy zielone.

 

 

Każdy działkowiec jest zobowiązany § 42 Regulaminu ROD do posiadania na działce kompostownika i kompostowania odpadów pochodzenia organicznego.

 

Kompost jest przygotowywany w danym ogrodzie, głównie z resztek roślinnych pochodzących z tego miejsca, a więc jak w naturze – po rozłożeniu oddajemy ziemi materię i energię, która z niej pochodzi.

 

Ogromne znaczenie w budowaniu żyzności gleby ma wspieranie tworzenia próchnicy glebowej. Substancje próchniczne tj. związki humusowe stanowią naturalny bufor dla przemian zachodzących w glebie. Ponadto dzięki powstającej z udziałem kompostu próchnicy, gleba zwięzła i ciężka staje się bardziej pulchna i przewiewna, gleba piaszczysta – dobrze chłonie wodę i staje się bardziej plastyczna.

 

Pielęgnuj i nie niszcz

Główną zasadą stosowaną w systemie uprawy ekologicznej jest  „uprawiać tak często, jak to konieczne, i tak rzadko, jak to możliwe”. Agrotechnika prowadzona w sposób zbyt intensywny niszczy strukturę gleby i działa niekorzystnie, powodując spadek różnorodności i aktywności mikroorganizmów. W praktyce chodzi o to, aby ograniczyć głębokie odwracanie gleby, pozostając przy zabiegach spulchniających. Przekopywanie gleby wiąże się z nagłą zmianą warunków tlenowych i wilgotnościowych w poszczególnych warstwach gleby, w skutek czego następują duże straty w populacji mikroorganizmów glebowych. Dlatego podczas uprawy gleby należy wykonywać płytkie uprawki spulchniające - najlepiej przy użyciu motyki i grabi.

 

Unikaj chemii

Każdy zabieg z wykorzystaniem związków chemicznych wprowadza dysharmonię w siedlisku, w którym został użyty, a ogród prowadzony w zgodzie z naturą wymaga homeostazy.

„Zielony Ład” dla Europy w przyjętej strategii na rzecz bioróżnorodności zakłada powstrzymanie i odwrócenie procesu spadku liczebności pszczół, trzmieli i innych owadów zapylających. Głównym założeniem tego planu jest ograniczenie, w ciągu najbliższej dekady, ilości stosowanych w uprawach pestycydów o 50%. To rozwiązanie ma istotne dla naszej przyszłości znaczenie, ponieważ żaden chemiczny środek ochrony roślin nie jest obojętny dla środowiska.

 

 

W ekologicznych ogrodach nie stosuje się herbicydów. Ich niszczący wpływ dla życia roślin, organizmów glebowych i wodnych - może być procesem długotrwałym. Niechciane rośliny powinno się usuwać mechanicznie lub ograniczyć zachwaszczenie z wykorzystaniem organicznych ściółek.

W ramach ochrony roślin zapobiegawczo lub w przypadku wystąpienia dużej liczebności szkodników, warto zdecydować się na zastosowanie preparatów naturalnych tj. wyciągi, wywary czy gnojówki roślinne, które nie zaburzają równowagi biologicznej. Przygotowanie takich preparatów nie jest skomplikowane, a ich właściwości mogą być wykorzystywane na kilka sposobów.

 

 

Więcej informacji na temat naturalnych sposobów ochrony roślin można przeczytać w miesięcznikach „działkowiec” i „Mój Ogródek”, a także w tegorocznym wydaniu kalendarza biodynamicznego.

 

 Serdecznie polecam!

 

dr inż. Anna Ewa Michowska

PZD Okręg w Lublinie

 


Porady Ogrodnicze


„Miasto Zielone” porozmawiajmy o przyszłości miasta - Lublin 2030 - 2021-04-06

 

 

W ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” powstaje strategia rozwoju dla miasta Lublin w perspektywie do roku 2030.


Problem z dzikami dewastującymi działki w ROD - 2021-03-30

 

Do biura Okręgu coraz częściej docierają informacje o zniszczeniach upraw oraz infrastruktury ogrodowej przez grasujące na terenie miasta dziki.  Zwierzęta dziko żyjące coraz odważniej wkraczają na tereny miejskie oraz bytują w bezpośredniej bliskości siedzib ludzkich. Obecność dzików w ogrodach działkowych może powodować i często powoduje znaczne szkody. Nasuwa się pytanie kto jest właścicielem i odpowiada za te zwierzęta i czy działkowcy mogą liczyć na odszkodowanie za straty poniesione w wyniku żerowania dzików?


Wiosenna agrotechnika - 2021-03-26

 

W trosce o utrzymanie dobrej sprawności gleby, sposób uprawy należy dostosować do jej typu. W jaki sposób pielęgnować wiosną gleby piaszczyste, gliniaste i torfowe.