Liście to nie śmieci


 

Jesień… liść ostatni już spadł

- śpiewał w balladzie Krzysztof Klenczon.

 

Liście dla działkowców nie przywołują tak romantycznych wspomnień, a nawet czasem, gdy opadną nagle - bywają utrapieniem. To jednak nie znaczy, że ich nie szanują. Znamy i cenimy właściwości liściowej materii organicznej, którą można wykorzystać w ogrodzie na wiele sposobów.

 

ü W końcu liście to dobra ściółka, która izoluje gębę i rośliny – chroniąc je przed chłodem.

ü Zatrzymują wodę- zwiększając pojemność wodną gleby i zmniejszając ewaporację.

ü Liście stwarzają przyjazne miejsce dla pożytecznych organizmów – kryją się pod nimi jeże i żaby.

ü Są wreszcie pokarmem dla zwierząt.

Przepis na kompost z liści

          Liście drzew i krzewów zarówno owocowych jak i ozdobnych są ubogie w składniki pokarmowe, dlatego ich rozkład trwa dłużej. Liście można przetwarzać w tradycyjnym, wieloskładnikowym kompoście lub przygotować jednolity kompost z liści z dodatkiem dojrzałego kompostu lub ziemi ogrodowej. Na dojrzały kompost wytworzony z liści mówimy - ziemia liściowa.

Liście różnią się od siebie budową tkanek i składem chemicznym dlatego rozkładają się w różnym tempie.

Liście twarde

Liście miękkie

-liście gruszy,

-olchy

-szczególnie trudno rozkładają się liście dębu i orzecha włoskiego. Dodane do kompostu silnie spowalniają rozkład ze względu na znaczną zawartość garbników i  związków fenolowych.

-lipy,

-jabłoni,

-kasztanowca,

-brzozy,

-leszczyny.

 

 

Trudno jest uniknąć spowolnienia rozkładu liści o dużej zawartości garbników i fenoli, dlatego lepiej kompostować je w oddzielnym pojemniku. Do takiego pojemnika (worka) można dodać preparaty przyspieszające kompostowanie ze szczepami bakterii i grzybów odpowiedzialnymi za rozkład materii oraz pożywką postaci dawki mikro- i makroelementów.

Pozostałe (miękkie) liście, bez objawów choroby czy żerowania można przetwarzać we wspólnym kompostowniku razem z odpadkami kuchennymi (skórki, obierki owoców i warzyw, skorupki jajek), podsuszonymi chwastami (bez nasion), skoszoną trawą, pociętymi gałązkami itp.

Rozkład materii będzie krótszy, gdy przed dodaniem liści rozdrobnimy je np. kosiarką do trawy. Do kompostu dodajemy ziemię kompostową, przesypując warstwy co 20 cm, oraz ok. 500 g mocznika na 1m3 kompostu.

Uzyskana w kompoście ziemia liściowa poprawi strukturę gleby oraz warunki powietrzno-wodne, zwiększy też zawartość próchnicy glebowej.

 

Każdą ilość liści warto wykorzystać. Nie należy ich wyrzucać do pojemników na odpady, a tym bardziej nie wolno ich palić!

 

o   PROPAGUJ DOBRE NAWYKI

o   DAJ PRZYKŁAD

o   POCHWAL SIĘ SĄSIADOM

 

Dr inż. Anna Ewa Michowska, PZD Okręg w Lublinie

 

 


Porady Ogrodnicze


Wspólna sprawa - 2021-02-25

 

Z ekologicznymi i społecznymi konsekwencjami zmian klimatu mierzymy się na co dzień - mamy do czynienia z procesami, które powodują zanieczyszczenia, ograniczają różnorodność biologiczną oraz zasobność zbiorników wodnych. Dlatego ważnym zadaniem realizowanym w ramach działalności oświatowej PZD jest podnoszenie świadomości ekologicznej i upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska.


Życiodajny ogród - 2021-02-18

 

Odpowiedzią na postępujące zmiany klimatyczne oraz degradację środowiska naturalnego jest ogród będący blisko natury, w którym szanowane są zasoby naturalne. Ogród, który chroni i „daje” życie - pozostaje w równowadze biologicznej i poszanowaniu dla zależności pomiędzy organizmami.


Mamy wpływ na jakość powietrza - 2021-02-12

 

Jakość powietrza w sposób bezpośredni i najbardziej odczuwalny wpływa na warunki życia człowieka. Polska znajduje się w niechlubnej czołówce państw, w których odnotowuje się najwyższe stężenia niebezpiecznych pyłów i węglowodorów aromatycznych. Zawarte w powietrzu zanieczyszczenia wywołują dolegliwości układu oddechowego i krwionośnego, a podwyższone stężenie toksycznych substancji stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W Polsce z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera rocznie 47 tysięcy osób.

 

Co zatem można zrobić aby oddychać w mieście pełną piersią?