Praktyczne porady o stosowaniu nawozów na działkach


 

Przechowywanie nawozów mineralnych, szczególnie w niekorzystnych warunkach termicznych może wpływać na zmianę chemicznego składu roztworu soli. Zimą w nieogrzewanych pomieszczeniach spadki temperatur mogą przekraczać nawet  - 100 C. Takie warunki mogą wywołać niepożądane reakcje chemiczne, czego częstym skutkiem jest wytrącenie osadów trudno rozpuszczalnych lub nierozpuszczalnych w wodzie. Oznacza to, że część składników zawartych w płynnym nawozie stanie się niedostępna dla roślin.

 

Nieprzyswajalne dla roślin związki mineralne nie stanowią dla nich bezpośredniego zagrożenia, jednak wprowadzone do gleby, niepotrzebnie podniosą stężenie soli (zasolenie glebowe). Dlatego nawozów, w których wytrącił się nierozpuszczalny osad, nie należy wykorzystywać do nawożenia upraw (w szczególności tych przeznaczonych do spożycia).

 

Pamiętajmy, że rozproszenie stężonego roztworu soli na działce może spowodować silne  zasolenie gleby, a w skrajnych przypadkach nawet zanieczyszczenie wód gruntowych. Dla bezpieczeństwa opakowanie z takim nawozem należy potraktować jako ”odpad niebezpieczny” i wyrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników.

 

W przypadku gdy w nawozie oddzieliły się warstwy bez wytrącenia osadu, należy silnie wstrząsnąć i dobrze wymieszać roztwór. Jeśli konsystencja i kolor płynnego nawozu wróci do stanu pierwotnego można dla pewności zbadać jego skład i porównać z etykietą (jeśli nie uległa zniszczeniu). Taką analizę można wykonać w rejonowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Wynik zbieżny ze składem przewidzianym przez producenta będzie gwarancją bezpiecznego użycia nawozu.

       

   W przyszłości zachęcam do dobrego planowania zakupów, w szczególności nawozów mineralnych. Nawet przy dobrej cenie zakupu, robienie nawozowych zapasów nie przynosi dobrych skutków.

 

Mineralne nawozy i generalnie wszystkie preparaty chemiczne należy stosować wyłącznie w okresie przydatności do użycia przewidzianej przez producenta oraz przechowywać w warunkach przez niego zalecanych.

 

Dr inż. Anna Ewa Michowska


Porady Ogrodnicze


Wspólna sprawa - 2021-02-25

 

Z ekologicznymi i społecznymi konsekwencjami zmian klimatu mierzymy się na co dzień - mamy do czynienia z procesami, które powodują zanieczyszczenia, ograniczają różnorodność biologiczną oraz zasobność zbiorników wodnych. Dlatego ważnym zadaniem realizowanym w ramach działalności oświatowej PZD jest podnoszenie świadomości ekologicznej i upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska.


Życiodajny ogród - 2021-02-18

 

Odpowiedzią na postępujące zmiany klimatyczne oraz degradację środowiska naturalnego jest ogród będący blisko natury, w którym szanowane są zasoby naturalne. Ogród, który chroni i „daje” życie - pozostaje w równowadze biologicznej i poszanowaniu dla zależności pomiędzy organizmami.


Mamy wpływ na jakość powietrza - 2021-02-12

 

Jakość powietrza w sposób bezpośredni i najbardziej odczuwalny wpływa na warunki życia człowieka. Polska znajduje się w niechlubnej czołówce państw, w których odnotowuje się najwyższe stężenia niebezpiecznych pyłów i węglowodorów aromatycznych. Zawarte w powietrzu zanieczyszczenia wywołują dolegliwości układu oddechowego i krwionośnego, a podwyższone stężenie toksycznych substancji stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W Polsce z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera rocznie 47 tysięcy osób.

 

Co zatem można zrobić aby oddychać w mieście pełną piersią?