Zanieczyszczenie środowiska a rodzinne ogrody działkowe


 

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego powstaje wskutek wprowadzania do otoczenia: powietrza, wody i gleby, czynników szkodliwych, które niszczą przyrodę, a tym samym środowisko życia ludzi, zwierząt i roślin.  Długotrwała emisja czynników degradujących środowisko prowadzi do jego skażenia. Dlatego biorąc pod uwagę fakt, że człowiek ma ogromny wpływ na otaczającą go przyrodę, należy podjąć działania ograniczające ilość czynników szkodliwych wprowadzanych do  ekosystemu.

Świadomość

Rodzinne ogrody działkowe, będące stałym elementem struktury krajobrazu miejskiego, łączą w sobie wiele funkcji: od rekreacyjnych, prospołecznych, edukacyjnych i zdrowotnych po produkcyjne i ekologiczne.  

Zielone wyspy polskich miast, stanowią bogactwo roślin,  które tworzą warunki do życia i dają schronienie wielu gatunkom zwierząt. Ze względu na swój charakter  powinny być kojarzone pozytywnie – jako ostoja przyrody, miejsce wytchnienia, zielone płuca wielkich aglomeracji. Aby tak było należy wprowadzić spójne działania i dobre praktyki, które nie tylko ograniczą emisję zanieczyszczeń, ale poprawią stan środowiska przyrodniczego w naszych miastach.

Należy pamiętać, że każda zmiana w kierunku równowagi ekologicznej sprzyja ochronie naturalnych zasobów środowiska.

vPowietrze

W ostatnich latach obserwujemy znaczne pogorszenie jakości powietrza w naszych miastach. Europejska Agencja Środowiska wskazała aż sześć miast w Polsce, spośród dziesięciu w Europie, zaliczanych do stref o najbardziej zanieczyszczonym  powietrzu.

Problem:  Pyły groźne dla zdrowia !

Na ilość smogu, którego najgroźniejszym składnikiem są pyły zawieszone PM2,5 i PM10,  ma proces spalania paliw stałych wykorzystywanych do ogrzewania, transportu oraz przemysłu, a głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza są pyły wydobywające się z kominów domów mieszkalnych oraz budynków produkcyjnych.

Środki zaradcze

Dzięki nowelizacji ustawy prawo ochrony środowiska – tzw. „ustawy antysmogowej” władze samorządowe mają prawo ustalać jakie paliwa i w jakiego rodzaju instalacjach, mogą być wykorzystywane na danym terenie. Ponadto znowelizowana ustawa antysmogowa daje samorządom narzędzia prawne do skutecznej walki z niską emisją oraz podjęcia działań mających na celu ochronę powietrza.

Ważnym krokiem w stronę poprawy jakości powietrza  są uchwały podejmowane przez rady miast, wprowadzające na ich terenie całkowity zakaz spalania.

Nie! dla rozpalania ognisk

Niestety wciąż powracający problem ognisk i spalania odpadów organicznych potęguje proces zadymiania terenów miejskich. Podwyższone stężenie toksycznych substancji stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Dlatego tak ważna jest świadomość i potrzeba wspólnego eliminowania tych zjawisk z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

Dobre praktyki:

- Odpady organiczne z działki przeznaczaj na kompost.

-Nie używaj otwartego ognia na działce.

-widzisz rozpalany ogień – interweniuj!

Oddychanie  jest procesem od nas niezależnym,

mamy natomiast wpływ na jakość powietrza, które wdychamy.

 

Dr inż. Anna Ewa Michowska, PZD Okręg w Lublinie


Kącik ogrodniczy


Uwaga na przymrozki ! - 2020-05-15

 

W maju zwykle spodziewamy się ochłodzeń. Przymrozki występują  najczęściej w drugiej połowie miesiąca. Zimni ogrodnicy to św. Pankracy (12 maja), św. Serwacy (13 maja) i św. Bonifacy (14 maja), a zimna Zośka – św. Zofia (15 maja). W tym okresie warto bacznie obserwować prognozę pogody.


Bądź EKO! Podlewaj z głową - 2020-04-30

 

Wszyscy wiemy, że uprawy potrzebują nawadniania. Jednak ważne jest, aby rozważnie gospodarować wodą. Oto najważniejsze zasady racjonalnego podlewania:


Łąka kwietna jako alternatywa dla trawnika - 2020-04-30


Ogrody działkowe, które jeszcze do niedawna stanowiły wyłączne źródło uzupełnienia i ratowania budżetu domowego poprzez uprawę roślin jadalnych przekształcają się coraz częściej w tereny rekreacyjne. Niemalże na każdej działce większość terenu stanowi trawnik.