Kompost po zimie


Nadchodzi wiosna i zaczynamy pierwsze prace w ogrodzie. Warto pamiętać również o kompostowniku. Po okresie zimy wymaga on odpowiedniej pielęgnacji.

Duża część kompostu jest zwykle użyta jesienią, jako mulcz do okrycia zagonów i rabat,  reszta dojrzewa w skrzyni lub na pryzmie.

Wiosenne prace przy kompostowniku

1. W okrytej na zimę skrzyni lub pryzmie kompostowej, mimo niskiej temperatury na zewnątrz, wciąż toczy się życie mikrobiologiczne. - Zadbajmy, aby okrycia rozłożone jesienią nadal tworzyły warstwę izolacyjną, szczególnie  jeśli w nocy następują znaczne spadki temperatur.

2. Po zimie w czasie cieplejszych dni z kompostu zdejmujemy warstwę okrywającą (słomę, liście) i sprawdzamy, czy kompost nadaje się już do użycia. Dojrzały kompost przed zastosowaniem wymaga przerafowania. Przesiewanie go przez rafę umożliwia oddzielenie nierozłożonych jeszcze części roślin od dobrej ziemi kompostowej. W ten sposób uzyskujemy jeden z najlepszych nawozów organicznych.  

3. Wiosną do zasilania roślin stosujemy wyłącznie dobrze przefermentowany kompost. Części roślin, które nie uległy całkowitej mineralizacji mogą wpływać na czasowe zubożenie gleby w azot potrzebny do namnożenia mikroorganizmów odpowiedzialnych za proces fermentacji.

4. Dojrzały kompost wykorzystuje się jako nawóz organiczny dla wszystkich roślin w ogrodzie, ale dobrze jest zostawić  pewną ilość tej bogatej w mikroorganizmy substancji, do przyspieszenia procesu mineralizacji świeżego materiału kompostowego.

 

 

Nowy materiał

Wiosną przygotowuje się miejsce do składowania nowych partii materii organicznej. Już od końca lutego w ogrodzie gromadzimy odpadową materię organiczną, która doskonale nadaje się do kompostowania. W czasie porządków wygrabiamy resztki liści, suchą trawę, ścięte łodygi bylin. Drobne gałązki po cięciu drzew i krzewów można rozdrobnić i też przeznaczyć na kompost. Grubsze gałęzie po przepuszczeniu przez rozdrabniacz gałęzi – w postaci zrębków można wykorzystać je do ściółkowania roślin wieloletnich.

Gromadząc w kompostowniku nowe odpadki z ogrodu, należy pamiętać, aby kolejne warstwy składanych resztek przesypywać dojrzałym kompostem. Można również dodać do kompostu roztwór wody z dodatkiem saletry amonowej i nasączać nim nowy materiał roślinny.

Dbajmy o odpowiednie napowietrzenie pryzmy. - Układając kolejne warstwy wykorzystujmy materiały rozluźniające konstrukcję tj. gałązki i łodygi.

 

 

dr inż. Anna Ewa Michowska

 


Kącik ogrodniczy


Sposoby na mech - 2019-07-26

 

Przy słabo napowietrzonej glebie, zwłaszcza w miejscach zacienionych pojawiają się problemy z mchem. Widok trawnika, płytek chodnikowych czy kamieni porośniętych zieloną skorupą mszaków może obniżać estetykę ogrodu. Oto przykłady jaki sposób można poradzić sobie z uporczywie powracającym mchem.


Sztuka nawadniania upraw - 2019-07-15

 

Technika podlewania 

 

 

– Najlepsze efekty dla roślin i gleby daje nawadnianie kroplowe (system dostarczania wody bezpośrednio pod rośliny).

 

 

– Podlewanie konewką jest pracochłonne i mało skuteczne ze względu na płytkie zwilżanie gleby.

 

 

– Użycie węża ogrodowego też nie jest korzystne, ze względu na niszczenie struktury gleby, brak oszczędnego wydatkowania wody i zbyt niską temperaturę wody.

 

– Zraszacze mogą pogarszać zdrowotność roślin, ponieważ mokra powierzchnia liści sprzyja poparzeniom oraz rozwojowi chorób grzybowych.


Letnia pielęgnacja kompostu - 2019-06-28

 

Latem w kompostowniku szybko przybywa materii organicznej. Do kompostu systematycznie dodajemy skoszoną trawę, podsuszone chwasty, rozdrobnione gałązki z letniego cięcia drzew i organiczne resztki ze stołu tj. skorupki z jajek, fusy z kawy, herbaty czy obierki owoców i warzyw. Nie zapominajmy o tym, że kompost latem wymaga naszej szczególnej uwagi.