Co zrobić z opakowaniem po przeterminowanym lub niechcianym pestycydzie?


Środki ochrony roślin, nawozy mineralne i generalnie wszystkie preparaty chemiczne należy stosować wyłącznie w okresie przydatności do użycia przewidzianej przez producenta oraz przechowywać w warunkach przez niego zalecanych. Przed ich wyrzuceniem należy zapoznać się z etykietą środka chemicznego. Jeżeli znajduje się na niej chociaż jeden z poniższych piktogramów: 

-opakowanie po takim środku należy bezwzględnie potraktować jako „odpad niebezpieczny” i wyrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników lub oddać (nieodpłatnie) do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). 

W Lublinie zbiórkę odpadów niebezpiecznych prowadzi się w następujących lokalizacjach:

Lokalizacja (osiedle – ulica)

Firma obsługująca pojemniki - SUEZ Wschód Sp. z o.o.

 1. os. 40-lecia – ul. Niepodległości 1 (od strony garaży, wjazd ul. Zawilcową)
 2. os. Bazylianówka – ul. Mariańska (przy sklepie Stokrotka)
 3. os. Bronowice - ul. Pogodna 42-44 (z tyłu pawilonu na patio)
 4. os. 30-lecia – ul. Kustronia 12 (pawilony)
 5. os. Jagiellońskie – ul. Królowej Jadwigi ( koło altany śmietnikowej)
 6. os. Tatary – ul. Motorowa 6 (na placu pomiędzy blokami)
 7. os. Szymanowskiego – ul. Króla Rogera (na końcu ulicy przy altanie śmietnikowej)
 8. os. Maki – ul. Bukowa 15
 9. os. Moniuszki – ul. Kiepury 5 (na dole przy pawilonach)
 10. os. Lipińskiego – ul. Paganiniego (za administracją)
 11. os. Młodej Polski –  ul. Górska (przy altanie)
 12. os. Prusa – ul. Faraona 6 (za komisariatem)
 13. os. Poręba – ul. Bursztynowa 24 (z tyłu budynku)
 14. Katolicki Uniwersytet Lubelski – ul. Konstantynów 1 (na terenie uczelni)
 15. os. Łęgi –ul. Biedronki 11 (za sklepem Aldik)
 16. os. Skarpa – ul. Przytulna 4 (przy Administracji)
 17. os. Słowackiego – ul. Wileńska (przy garażach)
 18. os. Nałkowskich – ul. Nałkowskich 112
 19. os. Ruta – ul. Jutrzenki (przy sklepie Stokrotka)

 

 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018 poz.1454) każda gmina odpowiada za odbiór, transport i przetwarzanie odpadów w tym właśnie odpadów niebezpiecznych.

Puste opakowania po nawozach czy innych środkach chemicznych można bez konieczności okazywania paragonu oddać do sklepu, który uczestniczy w Systemie Zbiórki Opakowań – System PSOR. Listę punktów odbioru opakowań po środkach niebezpiecznych można znaleźć na stronie internetowej: http://systempsor.pl/punkty-odbioru/. Sklepy prowadzące sprzedaż środków ochrony roślin, mają obowiązek przyjąć zużyte opakowania.  

 

Anna Ewa Michowska

instruktor ds. ogrodniczych Okręg w Lublinie


Kącik ogrodniczy


Co zrobić z opakowaniem po przeterminowanym lub niechcianym pestycydzie? - 2018-10-18

Środki ochrony roślin, nawozy mineralne i generalnie wszystkie preparaty chemiczne należy stosować wyłącznie w okresie przydatności do użycia przewidzianej przez producenta oraz przechowywać w warunkach przez niego zalecanych. Przed ich wyrzuceniem należy zapoznać się z etykietą środka chemicznego. Jeżeli znajduje się na niej chociaż jeden z poniższych piktogramów: 

-opakowanie po takim środku należy bezwzględnie potraktować jako „odpad niebezpieczny” i wyrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników lub oddać (nieodpłatnie) do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). 


Ogrody bez ognia - 2018-09-21

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem ROD (§68 pkt. 5) w ogrodach działkowych obowiązuje całkowity zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych oraz że działkowców obowiązuje także prawo miejscowe ustanawiane przez gminy, a których większość podjęła uchwały o całkowitym zakazie spalania na ich terenie. Dlatego  rozpalanie ognisk w miastach grozi grzywną co najmniej 500 zł.

 


Czas na iglaki - 2018-08-31

Sadzenie roślin iglastych w ogrodzie należy zaplanować z wyprzedzeniem, aby mieć czas na przygotowanie pod nie stanowiska.