Czas na iglaki


Zakupy

         Decydując się na zakup drzew i krzewów iglastych warto wybrać się do wykwalifikowanych producentów lub znanych centrów ogrodniczych. Właściwe miejsce zakupu zapewni uzyskanie dobrej jakości materiału nasadzeniowego.

Przy wyborze rośliny należy zwrócić uwagę na kilka ważnych rzeczy:

1.     Przede wszystkim należy upewnić się czy krzew lub drzewko, które chcemy kupić nie wykazuje żadnych oznak chorobowych  tj.: zmiana barwy igieł lub łusek, czy też podsychanie i żółknięcie gałęzi.

2.     Równie istotne przy zakupie roślin, jest właściwe zabezpieczenie systemu korzeniowego. W szkółkach iglaki wykopane bezpośrednio z gleby są znacznie tańsze od tych uprawianych w pojemnikach. Wiąże się to z wyższymi kosztami produkcji roślin w pojemnikach (podłoże, częste podlewanie), jednak kupując rośliny doniczkowane mamy pewność, że ich korzenie nie ucierpią w czasie wykopywania i transportu.

3.     Jeśli zdecydujemy się na zakup rośliny z odsłoniętym systemem korzeniowym, musimy zadbać o to, aby ziemia pozostała pomiędzy korzeniami (nie dopuśćmy do tego by się osypała). Taki iglak powinien zostać jak najszybciej posadzony. O ile nie przygotowaliśmy wcześniej stanowiska, należy drzewko tymczasowo zakopcować.

4.       Zaletą roślin kupowanych w pojemnikach jest fakt, iż można je sadzić przez cały rok, pod warunkiem, że gleba nie jest zamarznięta lub przesuszona. Podczas gdy iglaki uprawiane tradycyjnie mogą być przesadzone ze szkółki tylko jesienią lub wczesną wiosną.

 

Przygotowanie gleby

Sadzenie wiecznie zielonych roślin w ogrodzie należy zaplanować z wyprzedzeniem, aby mieć czas na przygotowanie pod nie stanowiska. Iglaki, jak większość roślin, będą rosły źle na glebach ciężkich i zlewnych oraz suchych i jałowych. Większość roślin iglastych preferuje gleby lekko kwaśne, dlatego przed sadzeniem znacznej części gatunków iglaków nie stosujemy wapnowania. Dla iglaków, które rosną lepiej na glebach lekko kwaśnych, dobrze jest zastosować torf wysoki lub nawóz o charakterze kwaśnym.

         Aby wzbogacić glebę w składniki pokarmowe można użyźnić ją nawozem organicznym: obornik lub kompost. Zabieg ten wykonuje się wiosną lub jesienią – nigdy bezpośrednio przed sadzeniem. Z nawozów mineralnych najlepiej stosować wieloskładnikowe.

 Oczywiście przed sadzeniem należy odchwaścić glebę.  Warto przekopać ją, usuwając kłącza i rozłogi chwastów wieloletnich. Chwasty niszczy się wyrywając całe rośliny, łącznie z systemem korzeniowym.

Terminy i technika sadzenia

Termin sadzenia zależy od materiału jaki kupimy w szkółce. Jeśli są to iglaki w donicach, mamy dowolność terminu. Ograniczeniem są tylko niekorzystne warunki atmosferyczne tj. długotrwała susza lub mróz. Inaczej jest z roślinami uprawianymi w glebie – te sadzi się na początku jesieni (koniec sierpnia, wrzesień) lub wczesną wiosną (koniec marca, kwiecień).

Zanim posadzimy rośliny dobrze zaplanujmy ich rozmieszczenie w ogrodzie, pamiętając o tym, że nasze drzewko z roku na rok będzie zajmowało coraz większą powierzchnię działki.

Po ustaleniu stanowiska dla iglaka, należy wykopać dołek i żyzną ziemią kompostową. Po wyjęciu rośliny z doniczki sprawdzamy stan systemu korzeniowego. W razie potrzeby wycinamy sekatorem jego uszkodzone i nadgniłe części. Zgrubienie widoczne na pędzie głównym, które nazywamy szyjką korzeniową po umieszczeniu w glebie znajdować się równo z powierzchnią gruntu. System korzeniowy układamy w dołku tak aby nie podwijał ku powierzchni. Należy dobrze zmoczyć korzenie rośliny przez zanurzenie w wodzie bezpośrednio przed sadzeniem, lub mocno podlać, zanim je obsypiemy ziemią. Przestrzeń w dołku wypełniamy podłożem do iglaków lub ziemią kompostową i należy je dobrze ugnieść. Aby podlewanie było bardziej efektywne, warto uformować wgłębienie nad częścią podziemną rośliny. Również woda deszczowa będzie gromadziła się w tym miejscu.

 

 

dr inż. Anna Ewa Michowska

 


Kącik ogrodniczy


Co zrobić z opakowaniem po przeterminowanym lub niechcianym pestycydzie? - 2018-10-18

Środki ochrony roślin, nawozy mineralne i generalnie wszystkie preparaty chemiczne należy stosować wyłącznie w okresie przydatności do użycia przewidzianej przez producenta oraz przechowywać w warunkach przez niego zalecanych. Przed ich wyrzuceniem należy zapoznać się z etykietą środka chemicznego. Jeżeli znajduje się na niej chociaż jeden z poniższych piktogramów: 

-opakowanie po takim środku należy bezwzględnie potraktować jako „odpad niebezpieczny” i wyrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników lub oddać (nieodpłatnie) do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). 


Ogrody bez ognia - 2018-09-21

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem ROD (§68 pkt. 5) w ogrodach działkowych obowiązuje całkowity zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych oraz że działkowców obowiązuje także prawo miejscowe ustanawiane przez gminy, a których większość podjęła uchwały o całkowitym zakazie spalania na ich terenie. Dlatego  rozpalanie ognisk w miastach grozi grzywną co najmniej 500 zł.

 


Czas na iglaki - 2018-08-31

Sadzenie roślin iglastych w ogrodzie należy zaplanować z wyprzedzeniem, aby mieć czas na przygotowanie pod nie stanowiska.