SZKOLENIA


 

 W związku ze panującym na terenien Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii oraz Uchwałą nr 90/2020 KZ PZD z dnia 21.04.2020 r. szkolenia stacjonarne w Okręgu PZD w Lublinie zostały zawieszone do odwołania.

 

Zachęcamy do ekukacji zdalnej przez pobranie dokumentu w formie

prezentacji szkolenia dla nowych działkowców

 

W zakładce PORADY OGRODNICZE  znajduje się ponad 100 artykułów popularno-naukowych i merytorycznych porad dotyczących ekologii i uprawy roślin ogrodniczych na działkach.

 

Serdecznie zachęcam do korzystania z udostępnionej wiedzy

dr inż. Anna Ewa Michowska


Porady Ogrodnicze


„Miasto Zielone” porozmawiajmy o przyszłości miasta - Lublin 2030 - 2021-04-06

 

 

W ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” powstaje strategia rozwoju dla miasta Lublin w perspektywie do roku 2030.


Problem z dzikami dewastującymi działki w ROD - 2021-03-30

 

Do biura Okręgu coraz częściej docierają informacje o zniszczeniach upraw oraz infrastruktury ogrodowej przez grasujące na terenie miasta dziki.  Zwierzęta dziko żyjące coraz odważniej wkraczają na tereny miejskie oraz bytują w bezpośredniej bliskości siedzib ludzkich. Obecność dzików w ogrodach działkowych może powodować i często powoduje znaczne szkody. Nasuwa się pytanie kto jest właścicielem i odpowiada za te zwierzęta i czy działkowcy mogą liczyć na odszkodowanie za straty poniesione w wyniku żerowania dzików?


Wiosenna agrotechnika - 2021-03-26

 

W trosce o utrzymanie dobrej sprawności gleby, sposób uprawy należy dostosować do jej typu. W jaki sposób pielęgnować wiosną gleby piaszczyste, gliniaste i torfowe.