Sprawy organizacyjne OZ PZD w Lublinie


Program modernizacji działek w rodzinnych ogrodach działkowych rejonu lubelskiego - 2012-03-28

 

Zgodnie z wytycznym zawartymi w uchwale Nr 5/II/2012 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie Programu modernizacji działek w rodzinnych ogrodach działkowych, Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie na najbliższym posiedzeniu podejmie uchwałę zatwierdzającą „Program modernizacji działek w rodzinnych ogrodach działkowych rejonu lubelskiego”.

Zachęcamy do zapoznania się z założeniami do programu modernizacji działek w rodzinnych ogrodach działkowych.

 


Stanowisko Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie zawierania umów dzierżawy - 2012-01-30

 

STANOWISKO
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie zawierania umów dzierżawy z właścicielami gruntów,
na których funkcjonują rodzinne ogrody działkowe

 


Uchwała Nr 247/2011 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 29 grudnia 2011 - 2012-01-03

 

Uchwała Nr 247/2011
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 29 grudnia 2011 r.
 

w sprawie wprowadzenia wytycznych do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2012 r.


Komunikat w sprawie zwolnień podatkowych - 2011-12-12

Przypominamy, iż na mocy art.12 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym, Polski Związek Działkowców jest zwolniony z  podatku rolnego z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów ROD.

Jednak, aby to zwolnienie obowiązywało od 1 stycznia 2012 roku, zarząd ROD, winien złożyć stosowny wniosek do urzędu miasta lub gminy właściwego ze względu na miejsce położenia ...

 


Porady Ogrodnicze


Liście to nie śmieci - 2020-10-21

 

Każdą ilość liści warto wykorzystać.

Nie należy ich wyrzucać do pojemników na odpady, a tym bardziej NIE wolno ich palić!

 

o   PROPAGUJ DOBRE NAWYKI

o   DAJ PRZYKŁAD

o   POCHWAL SIĘ SĄSIADOM


Wiedzieć więcej - 2020-10-14

 

Najważniejszą cechą ogrodników jest to, że zawsze patrzą optymistycznie,

zawsze są przedsiębiorczy i nigdy nie są usatysfakcjonowani.

Ciągle chcą zrobić coś lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.

 

Vita Sackville-West


Praktyczne porady o stosowaniu nawozów na działkach - 2020-10-02

 

Na działce przechowuję płynne nawozy, których w tym roku kupiłem za dużo. Zauważyłem, że niektóre zmieniły barwę i rozwarstwiły się, czy mogę je zastosować w przyszłym sezonie?