Aktualności OZ PZD


  Władze Okręgowej  Rady PZD w Lublinie wybrane
na IX Zjezdzie Delegatów OZ PZD w Lublinie:

 

OKRĘGOWA RADA PZD W LUBLINIE

  

OKRGOWY ZARZĄD PZD W LUBLINIE

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Lublinie

 

 


Ogłoszenie Konkursów Okręgowych 2019 ! - 2019-04-19

W dniu 10 kwietnia 2019 r. Zarząd Okręgu PZD w Lublinie przyjął Uchwałę Nr 28/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2019” oraz Uchwałę Nr 29/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego „Wzorowa Działka Roku 2019”.

 

Zachęcamy rodzinne ogrody działkowe oraz wszystkich działkowców z terenu naszego okręgu do  wzięcia udziału w konkursach.

 

 Zgłoszenia przyjmujemy do 31 maja 2019 r.


 


Powstaje Ośrodek Finansowo-Księgowy w Okręgu PZD w Lublinie - 2019-04-01

 

Na terenie biura Okręgu PZD w Lublinie powstaje Ośrodek Finansowo-Księgowy.

Podstawowym celem powołania OFK jest wsparcie Zarządów ROD w realizowaniu i stosowaniu zarówno prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów związkowych.


Spotkanie Prezydenta Miasta Lublin z przedstawicielami lubelskiego środowiska działkowego - 2019-03-29

 

W dniu 29 marca 2019 r. w Trybunale Koronnym na lubelskim Starym Mieście odbyło się pierwsze  w nowej  kadencji  samorządowej spotkanie Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka z aktywem 44 lubelskich rodzinnych ogrodów działkowych.


Znaczenie terenów rodzinnych ogrodów działkowych w przestrzeni miejskiej - 2019-03-29

 Zaprezentowany na początku marca przez Panią dr hab. Ewę Trzaskowską z Instytutu Architektury Krajobrazu KUL otwarty wykład o znaczeniu form zieleni w strukturze przestrzennej Lublina, poruszył ważną dla środowiska działkowego kwestię dotyczącą wielokierunkowego oddziaływania zieleni działkowej na środowisko.


Zaproszenie na otwarty wykład o znaczeniu ekosystemów w planowaniu przestrzennym - 2019-03-28

 

W ramach współpracy z Instytutem Architektury Krajobrazu KUL

PZD Okręg w Lublinie serdecznie zaprasza na otwarty wykład

Prof. Andrzeja Mizgajskiego z Uniwersytetu Poznańskiego

nt. „Potencjał świadczeń ekosystemów i możliwości wykorzystywania w planowaniu przestrzennym”,

 

który odbędzie się 10.04.2019 r. godz. 11.40-13.10

 

w s. 505 Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL,

ul. Konstantynów 1 H


Odbyło się XIII w IX kadencji posiedzenieOkręgowej Rady PZD w Lublinie - 2019-03-14

W dniu 14 marca 2019 r. w Lublinie odbyło się XIII posiedzenie Okręgowej Rady PZD, któremu przewodniczył I Wiceprezes Kazimierz Michalik. Krajowy Zarząd PZD w Warszawie reprezentował Wiceprezes Polskiego Związku Działkowców Pan Stanisław Zawadka.

 


Zakończenie narad szkoleniowych w Okręgu PZD w Lublinie - 2019-03-01

W dniu 26 lutego 2019 r. w Domu Kultury LSM w Lublinie zgodnie z przyjętym przez Okręgowy Zarząd PZD harmonogramem zimowych narad szkoleniowych przed walnymi zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi odbyło się ostatnie spotkanie z Prezesami Zarządów ROD, Przewodniczącymi Ogrodowych Komisji Rewizyjnych oraz z księgowymi ogrodów miejskich i podmiejskich rejonu lubelskiego.

 


Zakończyliśmy cykl szkoleń dla działkowców i miłośników ogrodnictwa działkowego pn. „Zimowe spotkani - 2019-03-01

Zakończyliśmy cykl szkoleń dla działkowców i miłośników ogrodnictwa działkowego pn. „Zimowe spotkania z ogrodem”.

Szeroka tematyka poruszanych zagadnień spotkała się z dużym zainteresowaniem odbiorców.  Podczas tegorocznych spotkań omówiono jakie istnieją możliwości zagospodarowania działek o charakterze ogrodniczym. Przedstawiono propozycje doboru gatunków i odmian do ogrodów ziołowych i owocowo-warzywnych. Zachęcano do prowadzenia nowoczesnych metod uprawy np. w skrzyniach i na podniesionych grządkach. Wyjaśniono rolę rodzinnych ogrodów działkowych jako ważnego elementu przestrzeni miejskich o dużej bioróżnorodności oraz terenów o unikalnych walorach przyrodniczych.

 


Zaproszenie na spotkanie nt. "Znaczenie różnych form zieleni w strukturze przestrzennej Lublina" - 2019-03-01

Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo - Wschodni wspólnie z Polskim Związkiem Działkowców
Okręg w Lublinie
uprzejmie zaprasza
na spotkanie

z dr hab. Ewą Trzaskowską

pracownikiem KUL

nt. „Znaczenie form zieleni

w strukturze przestrzennej Lublina

Spotkanie odbędzie się 5 marca 2019 r. (wtorek)
o godz.  18.00

w Sali widowiskowej Domu Kultury LSM

ul. Wallenroda 4 A w Lublinie.


List Zarządu ROD „Piotruś” w Styrzyńcu do Ministra Środowiska w sprawie nowelizacji ustawy o utrzym - 2019-02-22

Niepokój działkowców budzi również propozycja dotycząca częstotliwości odbioru odpadów. Może dochodzić do tego, że firma odbierająca odpady będzie wywozić częściowo zapełnione lub puste pojemnik z uwagi na specyfikę funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. 

 


Kącik ogrodniczy


Lubimy dżdżownice ! - 2019-04-05

 

Obecność dżdżownic w ogrodzie, dobrze świadczy o żyzności gleb, która jest naturalnym siedliskiem tych pożytecznych organizmów. Preferują one gleby zasobne w substancję organiczną, która stanowi ich główne źródło pokarmu.

 

Dżdżownice poprawiają żyzność gleby poprzez mineralizację i humifikację materii organicznej.


Kompost po zimie - 2019-02-27

Nadchodzi wiosna i zaczynamy pierwsze prace w ogrodzie. Warto pamiętać również o kompostowniku. Po okresie zimy wymaga on odpowiedniej pielęgnacji.


O świadomości znaczenia ogrodnictwa działkowego - 2019-01-11

Niebezpieczną tendencją i ogromnym zaniedbaniem jest przekształcanie ogrodów działkowych w przestrzenie rekreacyjne i całkowite zaniechanie upraw ogrodniczych. Przeniesienie życia towarzyskiego na teren ogrodów i wykorzystywanie działek w rodzinnych ogrodach działkowcach wyłącznie do celów rozrywkowych, znacznie obniża jakość spędzanego czasu w ogrodzie i wpływa niekorzystnie na relacje międzysąsiedzkie. Takie zubożenie funkcji ogrodu kłuci się z tradycją ogrodnictwa działkowego.