Wydarzenia bieżące PZD


STANOWISKO OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ PZD W LUBLINIE

 

STANOWISKO KOLEGIUM PREZESÓW ROD POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO


Historia konfliktu działkowców z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego w jednym z ogrodów w Białej Podlaskiej


List Prezydium KR PZD do Rzecznika Praw Obywatelskich - 2017-03-20

Kolejny już raz instytucja Rzecznika staje się bronią w walce przeciwko ustawie o ROD, a metodą podważania zapisów jest kwestionowanie działalności PZD i podważanie jego znaczenia dla ogrodnictwa działkowego w Polsce. Tym razem w swoim wystąpieniu RPO zwrócił uwagę na rzekome problemy, jakich doświadczają nowe stowarzyszenia próbujące się wyłączyć. Dr Adam Bodnar swoim działaniem pokazuje, że działkowcy są jego „oczkiem w głowie”, choć oczywiście chodzi tu o wąskie grono tych, którzy decydują się na wyłączenie z PZD, bo ci wciąż pozostający w strukturach PZD są raczej „solą w jego oku”. Prowadzenie negatywnej kampanii przeciwko Związkowi nie może jednak pozostać niezauważone przez struktury PZD, dlatego list w  tej sprawie wystosowało do Rzecznika Prezydium Krajowej Rady PZD. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego wystąpienia.


List otwarty Prezydium KR PZD ws. listu prezesa TVP do RPO - 2017-03-20

Prezes TVP Jacek Kurski w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich ws. krzywdzącej i zmanipulowanej nagonki na środowisko działkowe na antenie telewizji publicznej, zaprzeczył faktom i posunął się do oburzających insynuacji, które nie mogą pozostać bez odpowiedzi. W związku z tym Prezydium Krajowej Rady PZD wystosowało List otwarty, w  którym odniosło się do nieprawdziwych stwierdzeń prezesa Kurskiego. Związek dąży jedynie do sprostowania nieprawdy i wyjaśnienia kłamstw, które pojawiły się na antenie TVP i które dotąd nie zostały sprostowane. List otwarty to także sprzeciw wobec prymitywnej propagandy i  naruszenia dobrego imienia organizacji, w szeregach której znajduje się ponad 1,1 mln członków.


Przegląd informacji medialnych o działkowcach i ogrodach - 2017-03-17

W najnowszym przeglądzie prasy m.in.: o planowanych inwestycjach ogrodowych w Biłgoraju, Nowej Dębie, Świeciu, Sulnówku, Chełmży i  Ostrowie Wielkopolskim, o spotkaniu dotyczącym współpracy ROD z  częstochowskim samorządem, o mieszkańcach Kołobrzegu, którzy starają się o utworzenie na ich osiedlu ogrodów działkowych, o wolnych działkach w  Wałbrzychu, o planach rozwoju miast, które zakładają likwidację ogrodów w  Gdańsku, Szczecinie czy Wrocławiu, a także wiele innych ciekawych informacji. Zachęcamy do czytania.


Komunikat Krajowej Rady PZD dla działkowców ws. trwających w ROD walnych zebrań sprawozdawczych - 2017-03-09

Jesteśmy w tracie realizacji najważniejszego zadania statutowego w ogrodach – odbywają się walne zebrania sprawozdawcze w ROD. Walne zebrania są najwyższym organem PZD w ROD (§ 56 Statutu PZD ust. 1), który podejmuje kluczowe decyzje dla funkcjonowania ogrodu oraz jego finansów. Każdy działkowiec, który jest jednocześnie członkiem Polskiego Związku Działkowców, ma prawo uczestniczyć w walnym zebraniu (§ 56 Statutu PZD ust. 2). Zgodzie z  przepisami Statutu PZD zarząd ROD corocznie zwołuje walne zebranie do dnia 15 maja (§ 59 ust. 2 Statutu PZD).


Stanowisko i list od Zarządu ROD im. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej - 2017-03-07

Po emisji audycji pt. „Działkowa wojna” w programie Ekspres Reporterów w  TVP2 na naszej stronie pojawiło się wiele informacji, stanowisk i listów od działkowców. Dziś jednak publikujemy stanowisko oraz list przekazany prezesowi TVP Jackowi Kurskiemu, od Zarządu pomawianego ogrodu im. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Dokumenty te w sposób szczegółowy wyjaśniają wszystkie aspekty poruszane w reportażu, które zostały przedstawione w sposób stronniczy, a podnato zostały zmanipulowane i  wypaczone. Dlatego pomimo znacznej objętości tego materiału, zachęcamy do zapoznania się z nim.


XII Posiedzenie Krajowej Rady PZD - 2017-03-03

 


W dniu 28 lutego 2017 r. odbyło się XII posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Odbyło się ono pod przewodnictwem Prezesa PZD - Pana Eugeniusza Kondrackiego, a uczestniczyli w nim członkowie Krajowej Rady, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej – Pani Maria Fojt, zaproszeni członkowie okręgów, kierownicy wydziałów i pracownicy jednostki krajowej PZD oraz prawnicy z Biura Prawnego. Ponieważ było to pierwsze posiedzenie Krajowej Rady w 2017 r. znaczna jego część była poświęcona podsumowaniu działalności Polskiego Związku Działkowców w  roku ubiegłym oraz omówieniu i zatwierdzeniu planu działania na rok bieżący.


Komunikat KR PZD z dn. 2 marca 2017 r. ws. roszczeń do gruntów ROD wg stanu na dzień 1.01.2017 r. - 2017-03-02

W związku ze zgłaszanymi problemami związanymi z roszczeniami do gruntów ROD, Krajowa Rada PZD po raz kolejny zbadała ich aktualny stan na dzień 1 stycznia 2017 r.. Badanie przeprowadzone przez Krajową Radę PZD na podstawie informacji uzyskanych z Okręgowych Zarządów PZD wykazało, że na dzień 1 stycznia 2017 r. roszczeniami objętych jest 329 ROD o powierzchni 845,3502 ha i liczbie działek rodzinnych - 19159.


Katalog Wiosna 2017 wydawnictwa "działkowiec" - 2017-03-02

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem sprzedaży wysyłkowej wydawnictwa "działkowiec", który został przygotowany w związku z rozpoczynającym się już za chwilę sezonem działkowym - Wiosna 2017. W ofercie sprzedaży wysyłkowecj sklepu "działkowiec" znajdują się wyjątkowo piękne i  atrakcyjne odmiany kwiatów, bylin, pnączy, drzew ozdobnych, a także drzew i krzewów owocowych w atrakcyjnych dla działkowca cenach. Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem. Katalog dostępny TUTAJ.

 


Krajowy Konkurs „Wzorowa Działka Roku 2017” - 2017-03-01

Działki bez względu na funkcję, jaką pełnią dla działkowca – wypoczynkową, hobbystyczną czy artystyczną, są niezwykle różnorodne, urokliwe, ale i  piękne. Prezydium KR PZD poprzez coroczny konkurs na Wzorową Działkę chce pokazywać dobre wzorce, ale przede wszystkim nagradzać i doceniać osobiste zaangażowanie i serce, jakie działkowcy wkładają w swoją pracę, przy jednoczesnym zachowaniu regulaminowych zasad i wrażliwości na piękno przyrody. Do ogłoszonego w dniu 28 lutego br. konkursu „Wzorowa Działka Roku 2017” Prezydia Okręgowego Zarządu mogą zgłaszać działki, które w 2016 r. były  laureatami w konkursach okręgowych. 

 


Senator Lidia Staroń znowu atakuje PZD i ustawę o ROD - 2017-02-23

Niezależna senator Lidia Staroń podczas programu „Express Reporterów” w dn. 14 lutego br. w ostrych słowach wypowiadała się na temat ustawy o ROD i  PZD. Postać ta jest działkowcom doskonale znana, jednak próżno by szukać w środowisku działkowym dobrej opinii o jej działalności na rzecz działkowców czy ROD. Pani senator bowiem uporczywie od lat zwalcza wszelkie przejawy samorządności działkowej i chce odebrać działającej w  obronie praw działkowców organizacji prawo do istnienia. Czy tak może wyglądać obrońca działkowców?


Kącik ogrodniczy


Krótkie przypomnienie zasad kompostowania liści - 2017-02-17

Liście drzew i krzewów zarówno owocowych jak i ozdobnych są stosunkowo ubogie w składniki  pokarmowe, a szczególnie w azot z tego względu ich proces mineralizacji trwa dłużej do np. młodych chwastów lub trawy. Liście można przetwarzać w tradycyjnym wieloskładnikowym kompoście lub przygotować jednolity kompost z liści z dodatkiem dojrzałego kompostu lub gleby z ogrodu. Dojrzały kompost wytworzony z liści nazywany jest ziemią liściową.


Luty na działce - 2017-02-07

W lutym mogą występować duże wahania temperatury, dlatego powinniśmy zadbać o nasz ogród i wykonać następujące prace pielęgnacyjne w  zależności od panujących warunków i pogody, związane z przygotowaniem do sezonu ogrodniczego, który ruszy juz za parę tygodni. Ze względu na okres zimowy w dalszym ciągu dokarmiamy ptaki.


Nowe, ciekawe broszury dla działkowców - 2016-05-23

Krajowa Rada PZD wydaje szereg bezpłatnych broszur informacyjnych, które skierowane są do działkowców z ogrodów zrzeszonych w PZD. Pełnią one rolę edukacyjną i informacyjną. W ostatnim tygodniu maja do ogrodów trafią także kolejne broszury tematyczne. Będą one dotyczyć bardzo aktualnych tematów związanych z kleszczami, ślimakami i warzywami.


  • Formowanie i cięcie jabłoni karłowych i półkarlowych
  • Jak zwalczać ślimaki
  • Przygotowanie komostu w uprawach działkowych
  • Przygotowanie komostu w uprawach działkowych
  • Letnie cięcie drzew pestkowych
  • Wiosenne cięcie krzewów owocowych
  • Zimowe cięcie drzew