Wydarzenia bieżące PZD


 

 


K O M U N I K A T
 
 Od dnia 1 czerwca 2021 roku
przy zachowaniu wymogów sanitarnych
i wszelkich zasad bezpieczeństwa
tj. zakrywanie nosa i ust, zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk
BIURO OKRĘGU PZD W LUBLINIE
przyjmuje działkowców, działaczy i interesantów.

 
 
 
 
 
 
 


KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przywr - 2021-06-14

 


W związku z kolejną liberalizacją obostrzeń związanych z obowiązującym stanem epidemii, Krajowy Zarząd PZD rozpatrywał kwestię przywrócenia możliwości zwoływania i organizacji walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD. W wyniku przeprowadzonej analizy prawnej oraz kompleksowym omówieniu tego zagadnienia, Krajowy Zarząd PZD uznał, że w świetle aktualnych restrykcji istnieje możliwość odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD pod warunkiem ścisłego przestrzegania obowiązującego reżimu sanitarnego.


Spotkanie w Ministerstwie i Krajowej Radzie - 2021-06-14

 

W dniu 7 czerwca br. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w Warszawie odbyło się spotkanie z inicjatywy i na prośbę posła Marka Wesołego z ministrem Michałem Kurtyką oraz wiceministrem Jackiem Ozdobą. W spotkaniu uczestniczył również jako asystent posła Sławomir Barwiak.


Obradował Krajowy Zarząd PZD - 2021-06-11

 


W dniu 10 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Krajowego Zarządu PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Posiedzenie odbywało się w formie zdalnej. W posiedzeniu, jak w każdym,  uczestniczyła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt.


Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dn. 10.06.2021 r. w spr. rozstrzygnięcia konkursu jubileuszowego p - 2021-06-10

 

 

Krajowy Zarząd ROD Uchwałą nr 54/2021 z dnia 16 marca 2021 roku ogłosił  konkurs jubileuszowy pn. „40 lat Polskiego Związku Działkowców – dziedzictwo i przyszłość”, a  Uchwałą nr 167/2021 z dnia 20 maja 2021 roku powołał Komisję Konkursową do oceny prac zgłoszonych na konkurs jubileuszowy. Do konkursu zostało zgłoszonych 24 prace przez 23 autorów.


W sprawie walnych zebrań. Wystąpienie Krajowego Zarządu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - 2021-06-02

 

 

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w  Warszawie (dalej jako: „KZ PZD”), zwraca się w wnioskiem o merytoryczne wyjaśnienie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii  w  kontekście możliwości i zasad przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych w 2021 r. w rodzinnych ogrodach działkowych (dalej jako: „ROD”), zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców (dalej jako: „PZD”).


Najważniejsze zadania Związku i Okręgowych Zarządów PZD w bieżącym roku - 2021-06-02

 

 

Długotrwały stan epidemii oraz wynikające z niego obostrzenia,  które ograniczyły możliwość normalnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych PZD, spowodowały, że należało wyciągnąć wnioski płynące z działalności w  ograniczonych przez pandemię ramach i określić najważniejsze w bieżącym roku zadania do realizacji przez jednostki organizacyjne PZD. 16 priorytetowych zadań Krajowy Zarząd PZD wskazał w uchwale nr 170/2021 Krajowego Zarządu PZD  z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie najważniejszych zadań Związku i Okręgowych Zarządów PZD w bieżącym roku, którą publikujemy poniżej.


Stanowisko Krajowego Zarządu PZD z dnia 1.06.2021 r. - 2021-06-02

 

 

Krajowy Zarząd PZD po zapoznaniu się z argumentacją Ministerstwa Klimatu i  Środowiska przywołaną w piśmie odmawiającym objęcia działkowców wsparciem finansowym z programu „Moja Woda” stwierdza, że istnieją obiektywne przesłanki przemawiające za opracowaniem i wdrożeniem analogicznego programu dedykowanego rodzinnym ogrodom działkowym. Dlatego też Krajowy Zarząd PZD, jako prawny reprezentant blisko 4 700 ROD i  1 000 000 polskich rodzin korzystających  z działek, czuje się zobowiązany skierować do władz rządowych postulat opracowania i  wdrożenia programu „Moja Woda dla ROD”.


„Moja woda dla ROD” wystąpienie Krajowego Zarządu do Ministerstwa Klimatu i Środowiska - 2021-06-02

 

 

Od kilku miesięcy Polski Związek Działkowców prowadził starania o  włączenie rodzinnych ogrodów działkowych w program „Moja Woda”. Niestety, jak wynika z wyjaśnień przekazanych przez Pański resort,  nie jest to możliwe ze względów formalnych. Po analizie dokumentów regulujących funkcjonowanie ww. program, Krajowy Zarząd PZD przyjmuje powyższy argument i w imieniu PZD podjął decyzję o odstąpieniu od  postulatu włączenia do niego ROD. Nie zmienia to jednak faktu, że Związek nadal widzi potrzebę wdrożenia publicznego programu służącego wparciu gospodarki wodnej w ROD. Stąd też KZ PZD zgłosił postulat wdrożenia programu „Moja Woda dla ROD”.


Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska - 2021-06-02

 

W związku z pismem z 31 marca 2021 r. sygn. L. dz.2530/WGG/AJ/21 chciałbym podziękowac za działania podejmowane przez Polski Związek Działkowców na rzecz ochrony klimatu i środowiska.


„Moja Woda dla ROD” - Związek proponuje nowy program ekologiczny - 2021-06-02

 

 

W ostatnim okresie Krajowy Zarząd PZD podejmuje intensywne starania, aby włączyć ROD w rządowy program „Moja Woda”, co wiązałoby się z  konkretnymi korzyściami dla działkowców oraz środowiska naturalnego. W tym celu wystąpiono do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z postulatem o  uwzględnienie ogrodów tym programie. 


Porady Ogrodnicze


Rośliny niepożądane w ogrodzie - 2021-06-11

 

Pielęgnacja ogrodu wymaga zaangażowania,  a także cierpliwości. Dbanie o jakość i zdrowotność plonów wiąże się z kontrolą zachwaszczenia. Nie chodzi tu jednak o całkowite wyeliminowanie roślin konkurencyjnych tylko o zachowanie równowagi i usunięcie tych roślin, które są bezwzględnie szkodliwe dla ludzi i upraw.  


Nim rośliny „zgłodnieją” - 2021-05-27

 

Nawożenie zastosowane przed siewem lub sadzeniem jest dla wielu roślin niewystarczające - do wzrostu potrzebują składników pokarmowych dostępnych przez cały okres  wegetacji.


"Zero Waste" w życiu i ogrodzie - 2021-05-21

 Próbując zrozumieć problem marnowania, należy szerzej spojrzeć jak funkcjonuje społeczeństwo skupione na konsumpcji. Należy uświadomić sobie jak wpływa na środowisko ilość wyrzucanych rzeczy, opakowań, produktów żywnościowych oraz ogrom energii zużytej na ich wytworzenie i transport.

Tylko od nas zależy czy wolimy „mieć czy Być?”.