Wydarzenia bieżące PZD


 

 

Narada prezesów, dyrektorów biur okręgów PZD oraz inspektorów ds. terenowo-prawnych w sprawie zagrożeń dla ROD

W dniu 15 stycznia br. odbyła się w Warszawie narada prezesów, dyrektorów biur okręgów PZD oraz inspektorów ds. terenowo-prawnych poświęcona zagrożeniom dla ROD i  aktualnym tematom dotyczącym ROD i Związku. W wyniku narady Krajowy Zarząd PZD przyjął trzy komunikaty, które publikujemy poniżej: 1. Komunikat w sprawie w sprawie zagrożeń dla ROD na skutek polityki przestrzennej miast. 2. Komunikat w sprawie oceny projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami dokonanej na naradzie prezesów, dyrektorów biur okręgów PZD oraz inspektorów ds. terenowo-prawnych  3. Komunikat w sprawie narad przed walnymi zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi w ROD w 2019 roku

 

 

Dyżury prawne w Okręgu PZD w Lublinie

 

 

 

Już 24 stycznia o 15.30. rozpocznie się cykl szkoleń

pn. "Spotkania z ogrodem"

 

Program otwartych szkoleń

24.01.2019 r. Przyprawy i zioła lecznicze z ogrodu;

31.01.2019 r. Cenne owoce – drzewa i krzewy które warto mieć na swojej działce;

07.02.2019r. Dlaczego warto uprawiać warzywa?

14.02.2019r. Afrodyzjaki prosto z działki;

21.02.2019r. Ekologia w Twoim ogrodzie;

28.02.2019  r. Regulacje prawne i zasady bezpieczeństwa w rodzinnych ogrodach działkowych.

 

Serdecznie zapraszamy


Korekta PIT po interwencji PZD - 2019-01-22

Po interwencji PZD Ministerstwo Finansów usunęło kłopotliwą dla ROD lukę w  systemie informatycznym służącym realizacji obowiązków podatkowych. Na początku 2018r. do Jednostki Krajowej PZD napłynęły sygnały z rodzinnych ogrodów działkowych o problemach związanych z przesyłaniem PIT-11 przy wykorzystaniu systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Przypominamy, że od 1 stycznia br. przepisy narzuciły ROD wymóg realizacji wysyłki PIT-11 w wersji elektronicznej.


Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców z 21.01.2019 r. w sprawie zagr - 2019-01-21

"Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców posiadający statutowe upoważnienie do reprezentowania pionu rewizyjnego, w związku z  medialnymi doniesieniami o zwiększonej aktywności wielu miast w  przedmiocie opracowywania nowych projektów studiów uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego zmierzających do unicestwienia Rodzinnych Ogrodów Działkowych, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec tych działań niektórych władz samorządowych."- czytamy w Stanowisku Krajowej Komisji Rewizyjenje PZD.


Informacja w sprawie planowanego przeprowadzenia ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych - - 2019-01-18

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie internetowej umieściło informację dotycząca planowanego przeprowadzenia ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. Badanie przeprowadzane jest raz na dwa lata od 2009 r. Ostatnie odbyło się w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Realizacja tegorocznego nastąpi w nocy z 13 na 14 lutego.


Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie tegorocznych edycji budżetów obywatelskich - 2019-01-18

 

 

W związku z nowym rokiem kalendarzowym ruszają w naszym kraju kolejne edycje budżetów obywatelskich w poszczególnych gminach. Dotychczasowa praktyka pokazała, że duża liczba rodzinnych ogrodów działkowych skorzystała już w latach minionych ze środków finansowych zabezpieczanych przez gminy na ten cel. Priorytetem w odniesieniu do ROD wydają się nadal zadania inwestycyjne nakierowane na budowę i remonty infrastruktury ogrodowej. Ciągle wiele do zrobienia jest w zakresie sieci wodociągowych, energetycznych, ogrodzeń, domów działkowca i  zagospodarowania terenów wspólnych.


Narada prezesów, dyrektorów biur okręgów PZD oraz inspektorów ds. terenowo-prawnych w dniu 15 stycz - 2019-01-17

W dniu 15 stycznia 2019 r. odbyła się zwołana przez jednostkę krajową PZD w trybie pilnym narada prezesów OZ, dyrektorów biur okręgów oraz inspektorów ds. terenowo – prawnych z całego kraju. Celem narady było omówienie najważniejszych spraw dotyczących ogrodów, działkowców i  Związku, a w szczególności polityki przestrzennej miast w stosunku do terenów zajmowanych przez ROD, która ma wpływ na dalsze istnienie rodzinnych ogrodów działkowych.

 


Zbliża się termin składania deklaracji podatkowych dla zarządów ROD - 2019-01-11

Przypominamy, iż zbliżają się terminy składania deklaracji na podatek rolny i od nieruchomości, które winny być złożone do urzędu miasta/gminy właściwego ze względu na miejsce położenia ogrodu, na formularzu według ustalonego wzoru. Obowiązek ten spoczywa na zarządach ROD, co wynika ze statutu PZD.


PZD interweniuje u Ministra Finansów - 2019-01-11

Do Krajowego Zarządu napływają sygnały z ROD z całej Polski o wadliwości systemu do przesyłania PIT-11 przez płatników. W związku z tym 10 stycznia 2019 roku PZD skierował pismo do Ministra Finansów, w którym Prezes Eugeniusz Kondracki zwrócił się z prośbą o spowodowanie pilnej reakcji w celu przywróceniu prawidłowego działania systemu.


Czy na tablicach ogłoszeń można wywiesić dane dotyczące wysokości opłat ogrodowych dla poszczególny - 2019-01-11

Zgodnie z RODO (art. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), przez dane osobowe należy rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.


Murem za ogrodami - 2019-01-10

Facebookowa akcja obrony warszawskich ROD okazała się dużym sukcesem. Post w tej sprawie zobaczyło ponad 25 000 osób, a kilkaset z nich udostępniło go na swoich tablicach. Zarówno działkowcy, jak i sympatycy ogrodów działkowych licznie wypełniali podlinkowane geoankiety.


Pozbądź się azbestu! - 2019-01-10

Przypominamy, że działkowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na usunięcie azbestu ze środków z budżetu gminy, w której położony jest ogród. Dotyczy to demontażu, pakowania, transportu wyrobów zawierających azbest i  przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych.


Kącik ogrodniczy


O świadomości znaczenia ogrodnictwa działkowego - 2019-01-11

Niebezpieczną tendencją i ogromnym zaniedbaniem jest przekształcanie ogrodów działkowych w przestrzenie rekreacyjne i całkowite zaniechanie upraw ogrodniczych. Przeniesienie życia towarzyskiego na teren ogrodów i wykorzystywanie działek w rodzinnych ogrodach działkowcach wyłącznie do celów rozrywkowych, znacznie obniża jakość spędzanego czasu w ogrodzie i wpływa niekorzystnie na relacje międzysąsiedzkie. Takie zubożenie funkcji ogrodu kłuci się z tradycją ogrodnictwa działkowego.


Ziołolecznictwo na działkach - 2019-01-10

ObrazRodzinne Ogrody Działkowe to wielka ziołowa apteka – takie są pierwsze wnioski z  badań etnobotanicznych w ogrodach w Słupsku, Ustce i Sławnie. W ROD  najchętniej uprawiane są takie gatunki, jak: żywokost, pierwiosnek lekarski, lebiodka majerankowa, malwa czarna, lubczyk, czosnek, czosnek niedźwiedzi, pysznogłówka.

 


Uwaga na rośliny inwazyjne! - 2018-12-04

Po raz kolejny Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) przekazała do różnych instytucji ulotki zawierające Kodeks dobrych praktyk w  ogrodnictwie wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia. Każdy działkowicz zna uprawiane na działce rośliny, ale nie zawsze zdaje sobie sprawę z tego, że część z nich należy do roślin inwazyjnych, które wydostają się poza ogrodzenie ogrodu i ograniczają występowanie rodzimej flory.