Wydarzenia bieżące PZD


Uprzejmie informujemy,

że kolejne wykłady w ramach cyklu „Zimowe Spotkania z Ogrodem” 

zostają odwołane z powodu choroby osoby prowadzącej.

 

Siedziby dla Zarządów ROD

Zdając sobie sprawę, iż nie wszystkie ogrody mają siedziby dla zarządów ROD, Prezydium KR PZD w dniu 23 stycznia 2018 r. przeanalizowało powyższy problem i przyjęło w tej sprawie dwie bardzo ważne uchwały.

czytaj więcej


Czytajcie "działkowca" ! - 2018-02-16

Uwaga: już wkrótce w sprzedaży pojawi się najnowszy, marcowy numer „działkowca” – największy na rynku magazyn ogrodniczy z ogromnym doświadczeniem i  tradycją w przekazywaniu wiedzy ogrodniczej! Pełen aktualnej wiedzy, ważnych informacji, porad i wspaniałych inspiracji na rozpoczynający się sezon! Nie wolno przegapić tego numeru! Warto też skorzystać z okazji i  zamówić pakiet rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo atrakcyjnej cenie i z gwarancją bezpłatnej dostawy!


Przegląd mediów - raport z pożarów i incydentów z udziałem bezdomnych. - 2018-02-16

Polski Związek Działkowców jak co roku z należną uwagą monitoruje i śledzi, informacje napływające z mediów dotyczące bezpieczeństwa i bytowania bezdomnych na terenach ogrodów działkowych w okresie zimowym. W skutek działań i kampanii podejmowanych przez PZD we współpracy ze służbami mundurowymi, sytuacja z roku na rok ulega poprawie. Jednakże w dalszym ciągu, żniwo zimy w ogrodach działkowych jest przerażające.


Włamania, kradzieże i dewastacja mienia na działkach - 2018-02-16

Sezon jesienno-zimowy to czas, w którym działkowcy borykają się z licznymi kradzieżami i dewastacją altan. Informacje o tego typu zdarzeniach przekazywane są przez lokalne media z całej Polski.


Raport z akcji służb mundurowych przeprowadzanych na terenach ROD - 2018-02-16

Wszystkie przykłady działań, interwencji i kampanii społecznych mających na celu ratowanie zdrowia i życia osób korzystających z rodzinnych ogrodów działkowych są uważnie śledzone przez władze PZD. Obecna sytuacja ze względu na liczne przypadki „zimowania” na działkach bezdomnych nadal wymaga ogromnych nakładów pracy, to poniższe przykłady pokazują, że warto podejmować kolejne wysiłki w celu ochrony mienia i życia osób na terenach ogrodów.


Informacja o szkoleniach dla nowych działkowców w okręgach PZD - 2018-02-16

Polski Związek Działkowców przywiązuje dużą wagę do szkolenia kandydatów na nowych działkowców. Od poziomu ich wiedzy zależy sposób zagospodarowania działek. Osoby świadome swoich praw i obowiązków, znające przepisy obowiązujące w PZD i na terenie ROD rzadziej popełniają błędy, które mogą stać się przyczyną skarg.


Komunikat KR PZD w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej skierowanego do ponownych analiz - 2018-02-16


Zgodnie z ostatnimi doniesieniami medialnymi, projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. został przedstawiony Komitetowi Stałemu Rady Ministrów i po jego decyzji - wrócił do ponownych analiz Ministerstwa Sprawiedliwości. Przewodniczący Komitetu – p. Jacek Sasin w  jednym z wywiadów poinformował, że projekt  wymaga dalszych analiz i  wyliczeń, a także zastanowienia się, jak zapisać przepisy ograniczające krąg osób, które mogą stać się beneficjentami ustawy.


Komunikat Prezydium KR PZD z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zasad rozliczania wywozu śmieci - 2018-02-13

 

W dniu 8.11.2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał bardzo istotny wyrok w sprawie zasad wywozu śmieci w ROD zamieszkiwanych (II FSK 2602/15). W wyroku tym, zakwestionował dotychczasowe orzecznictwo w  zakresie zasad rozliczania się z wywozu śmieci przez osoby zamieszkujące na terenie ogrodów.


Uwaga: Najnowszy program ochrony roślin już w marcowym „działkowcu”! - 2018-02-12

Drodzy Czytelnicy, w marcowym wydaniu „działkowca” (na rynku od 20 lutego 2018 r.), publikujemy obszerny program ochrony „Jak przewidywać i zwalczać szkodniki”, natomiast w kwietniowym „działkowcu” ukaże się kolejna cześć programu: „Jak przewidywać i zwalczać choroby”. W obydwu częściach programu, w czytelnej, tabelarycznej formie przedstawione zostaną najważniejsze szkodniki i choroby na roślinach ozdobnych, sadowniczych i warzywnych, wraz ze sposobami ich prognozowania, terminami zwalczania oraz zestawieniem środków ochrony dopuszczonych do stosowania w amatorskim ogrodnictwie ekologicznym.

 Komunikat Prezydium KR z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie pożarów i bytowania osób bezdomnych - 2018-02-09

 

Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z doniesieniami medialnymi z ostatnich miesięcy przedstawiającymi skalę problemu zjawisk niebezpiecznych w ROD, dotyczącymi m.in. pożarów i problemu bezdomnych. Wobec przytłaczających statystyk, istniejących problemów i skali zjawisk Prezydium KR PZD w  dniu 8 lutego 2018 r. przyjęło następujące stanowisko i zalecenia.


Komunikat Prezydium Krajowej Rady z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie kradzieży i aktów wandalizmu na - 2018-02-08

Zgodnie z niezmiennym stanowiskiem Prezydium Krajowej Rady potępia każdy przypadek wandalizmu, który głęboko godzi w dobrą reputację Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako bezpiecznego i rodzinnego miejsca sprzyjającego wypoczynkowi i rekreacji. Działania w zakresie zapobiegania kradzieżom i wandalizmom na terenach ROD od zawsze są przedmiotem zainteresowania Prezydium Krajowej Rady.


Kącik ogrodniczyKalendarz prac na styczeń - 2018-01-04

W zakładce porady ogrodnicze jest już dostępny kalendarz prac na styczeń. Zachęcamy do zapoznania się. (TUTAJ)

 


Problem suszy fizjologicznej u roślin zimozielonych oraz iglastych - 2017-12-19

Susza fizjologiczna dotyczy gatunków iglastych i zimozielonych uprawianych w  pojemnikach oraz w gruncie. W wyniku tego zjawiska rośliny mogą nie przetrwać zimy. Powodem wystąpienia suszy fizjologicznej u roślin nie są silne mrozy, jednak brak możliwości pobrania wody z podłoża.