Wydarzenia bieżące PZD


 

 

K O M U N I K A T

 

Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie w związku z obowiązującym stanem epidemii na terenie kraju w celu ułatwienia kontaktu i udzielenia pomocy Zarządom ROD, działkowcom oraz pozostałym osobom w korzystaniu z ogrodów i działek rodzinnych

wprowadził dyżury telefoniczne. 

 

Dyżury telefoniczne w okresie epidemii odbywać się będą od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem  

GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KR W DNIACH 10-14 sierpnia 2020 r.

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego 

Biuro Okręgu PZD w Lublinie

do odwołania nie przyjmuje interesantów.

 

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub mailem

Adres e-mail:   lublin@pzd.pl

Odbiór przesyłek pocztowych odbywa się bez zmian

 

 


 

Uchwały, Zarządzenia, Komunikaty

Krajowego Zarządu PZD

w sprawie koronawirusa 

 

 

Dyżury prawne w Okręgu PZD w Lublinie

  

Powstał Ośrodek Finansowo-Księgowy w Okręgu PZD w Lublinie   

Ze względu na stan epidemii szkolenia organizowane przez Okręg PZD w Lublinie zostały zawieszone do odwołania.

 

  W tym okresie #zostań w domu# zachęcamy do EDUKACJI ZDALNEJ

 

 


Pisma Krajowej Rady PZD do burmistrzów w sprawie rozwoju ROD - 2020-08-08

 

Ciągły wzrost zapotrzebowania na działki rośnie nie tylko w dużych miastach, ale również i w tych poniżej 100 tys. mieszkańców. Społeczność jest coraz bardziej świadoma w dążeniu do czystej wody, powietrza i ziemi. Oczekują na tworzenie nowych terenów zielonych, gdzie będą mogli wypoczywać w gronie najbliższych.


Wystąpienia Krajowej Rady PZD do prezydentów miast dotyczące rozwoju ROD - 2020-08-07

 

W związku z narastającym zapotrzebowaniem na działki w ROD, na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca br., członkowie postanowili zainteresować tematem prezydentów miast. W końcu to w większości od nich zależy, czy w miastach będą powstawały nowe ogrody, oraz czy już istniejące będą miały szansę na lepszy rozwój.


KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 6 sierpnia 2020 r. W SPRAWIE REALIZ - 2020-08-06

 


W związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na działki w ROD, oraz niemożnością jego zaspokojenia przez Związek, z uwagi na brak przekazywania wolnych terenów, w szczególności w dużych i średnich miastach, na tworzenie nowych rodzinnych ogrodów działkowych, w dniu 23 lipca br. na posiedzeniu KR PZD członkowie przyjęli szereg dokumentów, które mają przyczynić się do rozwoju ROD. 


Krajowa Rada PZD pisze do Marszałków Województw i Przewodniczących Sejmików Wojewódzkich w sprawie r - 2020-08-06

 

 W dniu 23 lipca br., Krajowa Rada PZD przyjęła pismo, które zostało skierowane do wszystkich 16 Marszałków Województw i 16 Przewodniczących Sejmików Wojewódzkich w sprawie rozwoju ROD. W piśmie przedstawiona została kwestia rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD, które dostrzegalne jest w szczególności w ostatnich miesiącach. 


Krajowa Rada do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie rozwoju RO - 2020-08-05

 

 Na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca br., na którym omawiany był temat rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD, zostało przyjęte pismo do Pana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
. W piśmie przedstawiony został problem znacznego zapotrzebowania na działki w ROD, które nasiliło się w ostatnich miesiącach w wyniku pandemii oraz brak możliwości jego zaspokojenia z uwagi na niedostateczną powierzchnię gruntów posiadanych przez PZD.


Krajowa Rada do Pani Jadwigi Emilewicz Wicepremiera RP w sprawie rozwoju ROD - 2020-08-04

 

Na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca br., na którym omawiany był temat rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD, zostało przyjęte pismo do Pani Jadwigi Emilewicz – Wicepremiera RP. W piśmie został przedstawiony dorobek Polskiego Związku Działkowców w zakresie budowy ogrodów działkowych, z których korzysta blisko milion polskich rodzin. Jednocześnie, KR PZD zwróciła się o podjęcie dialogu w przedmiocie wypracowania rozwiązań służących rozwojowi ROD.


Pismo do Pana Mateusza Morawieckiego Premiera RP w sprawie rozwoju ROD - 2020-08-03

 


W dniu 23 lipca br. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PZD, na której członkowie zapoznali się z informacją w zakresie rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD. Ta tendencja wzrostowa jest szczególnie zauważalna od wybuchu pandemii w Polsce. Sygnały płyną zarówno z licznych doniesień medialnych, jak i od samych zainteresowanych. W większości dużych i średnich miast występuje znaczny wzrost zapotrzebowania na działki w ROD. Jednocześnie możliwość pozyskania nowych terenów we własnym zakresie jest bardzo ograniczona i to często z przyczyn nie leżących po stronie Związku.


Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie możliwości uzyskania dofinansowani - 2020-07-28

 

Co to jest Fundusz Inwestycji Lokalnych i kto może dostać z niego środki? W dniu 23 lipca Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 102 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Na mocy tej uchwały, został powołany rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych, którego środki finansowe mogą być przeznaczone na dotacje dla gmin, miast i powiatów. Rząd szacuje, że pomoc wyniesie od 0,5 mln zł do ponad 93 mln zł dla jednej gminy. Natomiast łącznie w skali całego kraju - 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów). 


Informator "działkowca" sierpień 2020 - 2020-07-28

 

W sierpniowym Informatorze działkowca m.in. o walnych zebraniach w ROD w czasie epidemii, Dniach Działkowca 2020, odpowiedzi Ministra Klimatu w sprawie objęcia działkowców programem „Moja woda”, a także o obowiązkach działkowców odnośnie utrzymania porządku i czystości na działce.   


V posiedzenie Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca 2020 r. - 2020-07-24

 

W dniu 23 lipca 2020 r. pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego odbyło się V posiedzenie Krajowej Rady PZD. Było to trzecie posiedzenie w okresie stanu epidemii przeprowadzone przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Oprócz członków KR PZD uczestniczyła w nim również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt. Pierwszym tematem merytorycznym, którym zajęła się Krajowa Rada PZD był rozwój ROD, który obecnie jest podyktowany przede wszystkim coraz większym zapotrzebowaniem na działki w ROD. 


Kącik ogrodniczy


JAK PRZYSPIESZYĆ KOMPSTOWANIE? - 2020-08-07

 

 Podstawą prawidłowego procesu mineralizacji materii organicznej jest dobór i proporcja materiałów do kompostowania, utrzymanie odpowiedniej wilgotności i temperatury w pryzmie, zapewnienie dostępu powietrza oraz obecność mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozkład substancji organicznych.


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NIEZAMAWIANYCH PRZESYŁEK NASION Z CHIN - 2020-08-04

 W związku z pytaniami, które do nas trafiają, uprzejmie informujemy, że w przypadku otrzymania takiej paczki i jej otwarciu należy nasiona zniszczyć. Z punktu zachowania bezpieczeństwa fitosanitarnego, najprostszą i możliwą także do samodzielnego wykonania metodą jest spalenie tych nasion (najlepiej w piecu domowym lub kominku, ewentualnie metalowym pojemniku np. wiaderku (aby zachować również warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego)).


Działka jak „perełka” - 2020-07-30

 

Pani Wanda Lipa kocha przyrodę, uwielbia kwiaty i wciąż tworzy na nowo swój cudowny ogród. Zatopiłam się Jej pięknym świecie kwiatów i roślin użytkowych.